Voorwaarden Sportlening BNG Duurzaamheidsfonds

Belangrijkste voorwaarden

  • De lening heeft een omvang tussen € 10.000 tot € 500.000.
  • De lening kan alleen bij SVn worden aangevraagd als de aanvrager een rapport borgstelling van SWS heeft ontvangen.
  • De Sportlening bedraagt maximaal 100% van de totale investering benodigd voor de realisatie van het  Duurzaamheidsinitiatief. Er is geen eigen inbreng vereist
  • De looptijd van de lening is maximaal 15 jaar of zoveel korter tot het einde van de looptijd van het Fonds.
  • De lening heeft een lineair aflossingsprofiel.
  • De rente bedraagt 1,95% en staat voor de gehele looptijd van de lening vast.
  • Er worden geen afsluitkosten in rekening gebracht
  • Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot geadministreerd.
  • De lening kan geheel of gedeeltelijk boetevrij worden afgelost (minimum extra aflossing bedraagt € 1.000)
  • Indien van toepassing vestigt de leningnemer de door het Fonds gevraagde zekerheden.

Deze en de overige voorwaarden worden vastgelegd in de offerte, de leningovereenkomst, de algemene bepalingen, de zekerheidsdocumentatie en andere documenten tussen het fonds en de leningnemer.

Bekijk het investeringsreglement