Voorwaarden Standaardlening BNG Duurzaamheidsfonds

Belangrijkste voorwaarden

  • De Standaardlening heeft een omvang tussen € 50.000 tot € 100.000.
  • de Standaardlening bedraagt maximaal 80% van de totale investering benodigd voor de realisatie van het  Duurzaamheidsinitiatief. De overige 20% moet met eigen geld of subsidie worden gefinancierd;
  • De looptijd van de lening is maximaal 10 jaar of zoveel korter tot het einde van de looptijd van het Fonds.
  • De lening heeft een annuïtair of lineair aflossingsprofiel.
  • De rente bedraagt 3,5% en staat voor de gehele looptijd van de lening vast.
  • Er worden geen afsluitkosten in rekening gebracht.
  • Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot geadministreerd.
  • De lening kan geheel of gedeeltelijk boetevrij worden afgelost (minimum extra aflossing bedraagt €1.000)
  • De leningnemer verstrekt de door het Fonds gevraagde zekerheden.

Deze en de overige voorwaarden worden vastgelegd in de offerte, de leningovereenkomst, de algemene bepalingen, de zekerheidsdocumentatie en andere documenten tussen het fonds en de leningnemer.

Bekijk het investeringsreglement