Voorwaarden Maatwerklening BNG Duurzaamheidsfonds

Belangrijkste voorwaarden

 • De Maatwerklening heeft een omvang tussen € 100.000 tot € 2.500.000.
 • De lening bedraagt maximaal 80% van de totale investering benodigd voor de realisatie van het duurzaamheidsinitiatief. Het deel van de benodigde totale investering dat niet via de Lening wordt gefinancierd, zal in rang gelijk of lager zijn dan de Lening;
 • De looptijd van de Maatwerklening is maximaal 15 jaar of zoveel korter tot het einde van de looptijd van het Fonds.
 • De lening heeft een annuïtair of lineair aflossingsprofiel.
 • De rente ligt tussen de 3% en 5% en is afhankelijk van het risicoprofiel van het project, de betalingscapaciteit en te vestigen zekerheden. De rente staat voor de gehele looptijd van de lening vast.
 • Het rentetarief wordt bepaald op basis van het kredietrisico en de specifieke kenmerken van de lening.
 • het Fonds brengt afsluitkosten in rekening bij de Leningnemer. De afsluitkosten zijn minimaal 0,5% en maximaal 2,0% van het geleende bedrag (afhankelijk van de omvang en complexiteit van de maatwerklening).
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot geadministreerd.
 • De lening kan geheel of gedeeltelijk boetevrij worden afgelost (minimum extra aflossing bedraagt € 1.000)
 • Gedurende de looptijd van de lening moet de leningnemer voldoen aan een debt service cover ratio (DSCR) van ten minste 1,1.
 • De leningnemer verstrekt de door het Fonds gevraagde zekerheden.

Deze en de overige voorwaarden worden vastgelegd in de offerte, de leningovereenkomst, de algemene bepalingen, de zekerheidsdocumentatie en andere documenten tussen het fonds en de leningnemer.

Bekijk het investeringsreglement