Energiecoöperatie NoordseVeld: zonnepark bouwen

Projectnaam: Zonnepark Halo
Initiatiefnemer: Energiecoöperatie NoordseVeld
Projectlocatie: Langelo (gemeente Noordenveld)
Thema: Energie
Vraagt financiering aan voor: bouwen van een zonnepark
Website: www.noordseveld.nl

Project

In de zomer van 2020 is zonnepark Halo gerealiseerd naast de gasopslag van de NAM in Langelo. Het is het eerste zonnepark in de gemeente Noordenveld en is volledig eigendom van de Energiecoöperatie NoordseVeld. Een halo is een ring om de zon; het project vormt een ring van zonnepanelen rondom de gasopslag. Het is de bedoeling dat er zo’n 3.228 zonnepanelen komen met een vermogen dat goed is voor de jaarlijkse stroom van circa 300 huishoudens. Het coöperatieve energiebedrijf Energie VanOns gaat de groene stroom van het zonnepark afnemen. Het is de bedoeling dat leden van NoordseVeld die ook klant zijn bij het energiebedrijf een korting krijgen. Met het park wil de coöperatie een duurzame en versnelde energietransitie in de gemeente Noordenveld bevorderen.

Financiering

De coöperatie had voor de financiering van het zonnepark contact met verschillende marktpartijen. Zowel banken als commerciële ontwikkelaars vonden het project te klein en daarmee niet interessant vanwege het relatief beperkte rendement. Dankzij de vrijwillige uren die het bestuur van de coöperatie in het project steekt en de subsidies van gemeente en provincie is het project echter wel rendabel te exploiteren. Daarom verstrekt het BNG Duurzaamheidsfonds een lening voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het zonnepark, dat binnen de gemeente Noordenveld voor een grote vermindering van de CO2-uitstoot gaat zorgen. 

Bijdrage aan een duurzamere wereld

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan een duurzamer Nederland. Daarmee sluiten we naadloos aan op de Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Dit project draagt bij aan meerdere SDG’s: