Energy Outsourcing Solutions: duurzame warmtecentrales op biomassa

Onderneming: Energy Outsourcing Solutions
Gevestigd in: Alblasserdam
Thema: Energie + Circulair
Vraagt financiering aan voor: plaatsen en exploiteren van twee biomassa cv-installaties als warmtevoorziening voor zwembaden
Website: www.energy-os.nl

Onderneming

Energy Outsourcing Solutions ontwikkelt duurzame projecten met gebruik van technieken die zo min mogelijk fossiele brandstoffen nodig hebben. Denk aan toepassing van WKO-installaties, biomassa cv-installaties, zonnepanelen en warmtepompen. Het bedrijf ontzorgt opdrachtgevers – vooral in de publieke sector – via een langjarige exploitatieovereenkomst volledig. Afnemers betalen een vooraf vastgesteld tarief voor het energiegebruik en krijgen niet te maken met kosten voor aanschaf en onderhoud van dure energie-installaties.

Energy Outsourcing Solutions

Financiering

Energy Outsourcing Solutions krijgt van het BNG Duurzaamheidsfonds een lening voor het plaatsen en exploiteren van twee biomassa cv-installaties als warmtevoorziening voor twee zwembaden in de Groningse gemeente Oldambt. De gemeente wordt voor de verwarming volledig ontzorgd en beide zwembaden worden hierdoor gasloos. Dat laatste is met name in het noorden van het land een belangrijk streven.

Bijdrage aan een duurzamere wereld

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan een duurzamer Nederland. Daarmee sluiten we naadloos aan op de Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Dit project draagt bij aan meerdere SDG’s:

SDG 7 BNG Duurzaamheidsfonds SDG 11 BNG Duurzaamheidsfonds SDG 12 BNG Duurzaamheidsfonds