Europese Participatie Groep: kantoorpand verduurzamen

Onderneming: Europese Participatie Groep
Gevestigd in: Boekel
Thema: Energie
Vraagt financiering aan voor: zonnepanelen en energiebesparende maatregelen

Onderneming

De Europese Participatie Groep (EPG) uit Boekel houdt zich bezig met het oprichten, deelnemen in en verwerven van bedrijven en platforms. Ook voert het bedrijf de directie over andere ondernemingen. Na jarenlang gehuurd te hebben, kochten ze recent een kantoorpand uit 2013. Hoewel dat gebouw redelijk nieuw is, wil de EPG het verder verduurzamen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Financiering

Het bedrijf vroeg voor de investering in een duurzamer kantoorpand een financiering aan bij het BNG Duurzaamheidsfonds. Energiebesparende maatregelen, waaronder energieregistratie en -bewaking, en koeling en ventilatie moeten de energiebehoefte terugbrengen. Met duurzaam opgewekte stroom uit zonnepanelen wordt het bedrijfsgebouw bijna zelfvoorzienend.

Bijdrage aan een duurzamere wereld

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan een duurzamer Nederland. Daarmee sluiten we naadloos aan op de Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Dit project draagt bij aan meerdere SDG’s: