Groenpand Groep: kantoorpand aardgasloos maken

Onderneming: Groenpand Groep
Gevestigd in: Utrecht
Thema: Energie
Vraagt financiering aan voor: verduurzamen en aardgasloos maken kantoorpand
Website: www.groenpand.nl

Project

Groenpand Groep wil woonhuizen en kantoren stap voor stap vergroenen, zodat deze onafhankelijk worden van schaars wordende en vervuilende fossiele brandstoffen. Eind 2019 kochten ze een kantoorpand van ruim 1.300 vierkante meter in Utrecht, met bouwjaar 1979. Om een bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot willen ze dit aardgasloos maken. Ze hopen daarnaast het goede voorbeeld te geven en te bereiken dat meer bedrijven op het bedrijventerrein de omslag maken.

Groenpand Groendpand Utrecht

Financiering

Het BNG Duurzaamheidsfonds verstrekte een lening voor de benodigde investeringen. Om een warmtepomp in plaats van een gasketel te gebruiken, moet er goed geïsoleerd zijn en op lage temperatuur verwarmd worden. Onder meer triple glas, een goed geïsoleerde houten gevel en vloerverwarming moeten dit mogelijk maken. Het eindresultaat is een pand dat 10.000 m3 aan gas bespaart, wat gelijkstaat aan de uitstoot van zo’n 19.000 kg CO2. De benodigde stroom wil Groenpand Groep later zelf gaan opwekken met zonnepanelen.

Bijdrage aan een duurzamere wereld

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan een duurzamer Nederland. Daarmee sluiten we naadloos aan op de Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Dit project draagt bij aan meerdere SDG’s: