Veehouderij Van Mourik – Winsum (Frl)

Veehouder Jan Dirk van Mourik uit Winsum (Frl) is initiatiefnemer voor de nieuwbouw van een mest-monovergister met een biogas-opwerkingsinstallatie op het terrein van de veehouderij. Betreft verstrekking van een senior lening van het BNG Duurzaamheidsfonds in cofinanciering met een achtergestelde lening van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)

Veehouderij Van Mourik

Bij de verwerking van de geproduceerde mest is de verwachte productie van de vergister ca 504.000 m3 biogas en dit wordt doorlopend opgewerkt in de biogas-opwerkingsinstallatie. Dit resulteert in een jaarproductie groen gas dat gelijk staat circa 327.000 m3 aardgast. Bij een regulier gasverbruik per huishouden levert de veehouderij hiermee groen gas voor ongeveer 220 huishoudens.

Schema vergister