Veehouderij Van Mourik: Groen gas voor 220 huishoudens

Veehouder Jan Dirk van Mourik uit Winsum (Frl) is initiatiefnemer voor de nieuwbouw van een mest-monovergister met een biogas-opwerkingsinstallatie op het terrein van de veehouderij. Het BNG Duurzaamheidsfonds verstrekte een senior lening in cofinanciering met een achtergestelde lening van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE).Bij de verwerking van de geproduceerde mest is de verwachte productie van de vergister ca 504.000 m3 biogas en dit wordt doorlopend opgewerkt in de biogas-opwerkingsinstallatie. Dit resulteert in een jaarproductie groen gas dat gelijk staat aan circa 327.000 m3 aardgas. Bij een regulier gasverbruik per huishouden levert de veehouderij hiermee groen gas voor ongeveer 220 huishoudens.Bijdrage aan een duurzamere wereld

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan een duurzamer Nederland. Daarmee sluiten we naadloos aan op de Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Dit project draagt bij aan meerdere SDG’s:

SDG BNG Duurzaamheidsfonds SDG 11 BNG Duurzaamheidsfonds SDG 12 BNG Duurzaamheidsfonds