Aanvragen
Inhoud
Financiering
Gegevens aanvrager
Documenten

Voeg de benodigde documenten toe om jouw aanvraag compleet te maken. Het formulier voor de UBO-verklaring kun je hier downloaden. Het is mogelijk om documenten na te sturen per e-mail.

Selecteer een bestand... Bestand kiezen
Selecteer een bestand... Bestand kiezen
Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende (UB). De UB is iemand binnen jouw organisatie met een financieel belang of zeggenschap van 25%.
Selecteer een bestand... Bestand kiezen
Selecteer een bestand... Bestand kiezen
Selecteer een bestand... Bestand kiezen
Afronding

Slotverklaring:

Ja, ik verklaar:

 • 1. Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld inclusief de bijlage(n).
 • 2. Bevoegd te zijn om namens de aanvrager op te treden.
 • 3. Dat het te financieren project nog niet is gestart.
 • 4. Er geen bezwaar tegen te hebben dat de verstrekte gegevens indien nodig worden geverifieerd.
 • 5. Akkoord te zijn met het toetsen bij:
  • Verificatie Informatie Systeem
  • Externe Verwijzing Applicatie
  • Overige fraude en integriteit registers
 • 6. Akkoord te zijn met de inhoud van het privacy reglement van SVn, zie privacyverklaring SVn.