Aanvragen
Inhoud
Financiering
Gegevens aanvrager
Documenten

Voeg de benodigde documenten toe om jouw aanvraag compleet te maken. Het formulier voor de UBO-verklaring kun je hier downloaden. Het is mogelijk om documenten na te sturen per e-mail.

Selecteer een bestand... Bestand kiezen
Selecteer een bestand... Bestand kiezen
Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende (UB). De UB is iemand binnen jouw organisatie met een financieel belang of zeggenschap van 25%. Het formulier voor de UBO-verklaring vind je hierboven onder het kopje documenten.
Selecteer een bestand... Bestand kiezen
Selecteer een bestand... Bestand kiezen
Selecteer een bestand... Bestand kiezen
Selecteer een bestand... Bestand kiezen
Afronding

Slotverklaring:

Ja, ik verklaar:

  • 1. Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld inclusief de bijlage(n).
  • 2. Bevoegd te zijn om namens de aanvrager op te treden.
  • 3. Dat het te financieren project nog niet is gestart.
  • 4. Er geen bezwaar tegen te hebben dat de verstrekte gegevens indien nodig worden geverifieerd.
  • 5. Akkoord te zijn met het toetsen bij:
    • Verificatie Informatie Systeem
    • Overige fraude en integriteit registers
  • 6. Akkoord te zijn met de inhoud van het privacy reglement van SVn, zie privacyverklaring SVn.