Nieuwe subsidieronde Duurzame Energieproductie (SDE+)

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Het fonds investeert bijvoorbeeld in het financieren van duurzame energieopwekking en levert hiermee een bijdrage aan een toekomstbestendige, energie neutralere samenleving.

Er is een kans dat deze opwekkingsprojecten ook in aanmerking komen voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Er zijn 6 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en zon. De kostprijs voor de opwekking van duurzame energie kan soms nog net iets hoger zijn, dan de marktwaarde van de geleverde energie. SDE+ vergoedt toe een bepaalde hoogte dat verschil. Hoe dat werkt, kunt u in deze video bekijken.

Nieuwe subsidieronde

Vanaf 29 oktober kunt u weer subsidie aanvragen vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Bekijk nieuwbericht van RVO

De SDE+-najaarsronde 2019 is open van 29 oktober 2019, 9:00 uur tot 14 november 2019, 17:00 uur. Het budget voor deze ronde is € 5 miljard. De najaarsronde heeft 3 fases.

Deze subsidie en de financiering van het BNG Duurzaamheidsfonds kan helpen uw project voor duurzame energieopwekking van de grond te krijgen. We raden u dan ook aan u zich goed te verdiepen in de subsidiemogelijkheden. U leest alles over Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) op de website van RVO Meer informatie