Betrokken partijen

BNG Bank

Het BNG Duurzaamheidsfonds is een initiatief van BNG Bank: de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG Bank is een betrokken partner en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Meer informatie vindt u op www.bngbank.nl.

BNG Bank

SVn

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is fondsmanager van het BNG Duurzaamheidsfonds. SVn staat voor het verbeteren van de kwaliteit van wonen en leven in Nederland. Dat doet SVn door financieringsoplossingen te bieden die maatschappelijke waarde helpen creëren. Meer over SVn leest u op www.svn.nl.
SVn

VNG

Het BNG Duurzaamheidsfonds wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). VNG is de koepelorganisatie voor alle gemeenten in Nederland. Meer over VNG vindt u op www.vng.nl.
VNG