Privacyverklaring

Het BNG Duurzaamheidsfonds verwerkt persoonsgegevens. Het fondsmanagement van het BNG Duurzaamheidsfonds wordt uitgevoerd door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). In hun Privacyreglement leest u hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.