Sportlening aanvragen

Je staat op het punt om een Sportlening van het BNG Duurzaamheidsfonds aan te vragen, leuk!

Via onderstaand formulier kun je deze digitaal aanvragen.
Vul de velden zo volledig mogelijk en naar waarheid in. Met de informatie die je geeft, zijn wij in staat je beter te helpen. Lees de slotverklaring goed en onderteken als je akkoord bent.

Gegevens van de Sportvereniging

Naam organisatie

Adres, postcode en plaats

IBAN

Deze rekening wordt gebruikt voor de automatische incasso van de maandelijkse rente en aflossing.

Rechtsvorm

Kvk-nummer

Investering & financiering

Leenbedrag in euro's

Duurzaamheidseffect

Gemeente waar investering plaatsvindt

Verwachte start investering

Gegevens contactpersoon

Wettelijk vertegenwoordiger/contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

E-mailadres contactpersoon

Ja, ik heb een borgstelling van SWS ontvangen.

Nog niet? Vraag deze eerst aan bij SWS.

Slotverklaring

De aanvrager verklaart:
1. Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld inclusief de bijlage(n).
2. Bevoegd te zijn om namens de aanvrager op te treden.
3. Dat het te financieren project nog niet is gestart.
4. Er geen bezwaar tegen te hebben dat de verstrekte gegevens indien nodig worden geverifieerd.
5. Akkoord te zijn met het toetsen bij:
     • Verificatie Informatie Systeem
     • Externe Verwijzing Applicatie
     • Overige fraude en integriteit registers
6. Akkoord te zijn met de inhoud van het privacy reglement van SVn, zie privacyverklaring SVn.