Standaardlening aanvragen

Je staat op het punt om een Standaardlening van het BNG Duurzaamheidsfonds aan te vragen, leuk!

Via onderstaand formulier kun je de lening digitaal aanvragen.
Vul de velden zo volledig mogelijk en naar waarheid in. Met de informatie die je geeft, zijn wij in staat je beter te helpen. Lees de slotverklaring goed en onderteken als je akkoord bent.

Gegevens van de aanvrager

Naam organisatie

Adres, postcode en plaats

IBAN

Deze rekening wordt gebruikt voor de automatische incasso van de maandelijkse rente en aflossing.

Rechtsvorm

Kvk-nummer

Bedrijfsactiviteit

Gegevens contactpersoon

Wettelijk vertegenwoordiger/contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

E-mailadres contactpersoon

Investering & financiering

Bestedingsdoel financiering

Duurzaamheidseffect

Gemeente waar investering plaatsvindt

Verwachte start investering

Totale investeringskosten in euro's (excl. BTW)

Eigen kapitaalinbreng / subsidie in euro's

Te financieren via BNG Duurzaamheidsfonds in euro's

Slotverklaring

De aanvrager verklaart:
1. Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld inclusief de bijlage(n).
2. Bevoegd te zijn om namens de aanvrager op te treden.
3. Dat het te financieren project nog niet is gestart.
4. Er geen bezwaar tegen te hebben dat de verstrekte gegevens indien nodig worden geverifieerd.
5. Akkoord te zijn met het toetsen bij:
     • Verificatie Informatie Systeem
     • Externe Verwijzing Applicatie
     • Overige fraude en integriteit registers
6. Akkoord te zijn met de inhoud van het privacy reglement van SVn, zie privacyverklaring SVn.