Initiatieven

De volgende initiatieven en projecten worden mede mogelijk gemaakt door het BNG Duurzaamheidsfonds.

Duurzame projecten die in aanmerking komen voor een financiering concentreren zich met name op duurzame energieopwekking of energiebesparende investeringen.

Heeft u een goed initiatief? Laat het ons weten!