Het BNG Duurzaamheidsfonds

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Het levert hiermee een bijdrage aan een toekomstbestendige, energie neutralere samenleving. Het BNG Duurzaamheidsfonds is een initiatief van BNG Bank en wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. SVn is fondsmanager en aanspreekpunt voor initiatiefnemers en geïnteresseerden. Meer informatie

Voor zakelijke initiatiefnemers

Met een lening van het BNG Duurzaamheidsfonds kunt u als zakelijke initiatiefnemer bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Het BNG Duurzaamheidsfonds faciliteert verduurzaming op zowel ecologisch gebied (zoals duurzame energieopwekking en energiebesparende maatregelen) als sociaal cultureel gebied (zorg, wonen, onderwijs). Bekijk alle informatie

Het is mooi dat er nu een plek is waar bedrijven en verenigingen terecht kunnen om de financiering van hun duurzame plannen te regelen

Jan van Zanen, voorzitter VNG