Het BNG Duurzaamheidsfonds

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Het levert hiermee een bijdrage aan een toekomstbestendige, energie neutralere samenleving. Het BNG Duurzaamheidsfonds is een initiatief van BNG Bank en wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. SVn is fondsmanager en aanspreekpunt voor initiatiefnemers en geïnteresseerden. Meer informatie

Nu aan te vragen: de Sportlening

Vanaf vandaag kunnen sportverenigingen een sportlening aanvragen voor de verduurzaming, bouw of verbouw van hun sportaccommodatie. Het BNG Duurzaamheidsfonds verstrekt de Sportlening vanaf EUR 10.000 tot EUR 500.000. Met een garantie van de Stichting Waarborgfonds voor de Sport (SWS), geldt een aantrekkelijk laag rentetarief van 1,95%.

Bekijk alle informatie

Verduurzamen van sportaccommodaties loont. Al binnen tien jaar kan een verduurzamingsmaatregel zich terugverdiend hebben.

Bruno Bruins, minister van Sport: