Het BNG Duurzaamheidsfonds

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Wij leveren hiermee een bijdrage aan een toekomstbestendige, energie neutralere samenleving. Het BNG Duurzaamheidsfonds is een initiatief van BNG Bank. SVn is fondsmanager en aanspreekpunt voor initiatiefnemers en geïnteresseerden. Lees meer over het fonds.

Speciaal voor jou

Met een lening van het BNG Duurzaamheidsfonds kan jij als ondernemer, zakelijke initiatiefnemer of vereniging investeren in sport, groene energie, de circulaire economie, mobiliteit of een rijke leefomgeving.  Investeren in een van deze thema's geeft je bedrijf een boost en heeft een positief effect op je imago. Daarnaast levert het ook direct een besparing op die vaak snel is terugverdiend. Jij blij, de wereld blij. Een mooie win-win.

Nieuws

23-01-2020

Nu aan te vragen: Aantrekkelijke lening voor sportverenigingen

Vanaf 23 januari kunnen sportverenigingen een sportlening aanvragen bij het BNG Duurzaamheidsfonds voor de verduurzaming van hun accommodatie. Met een garantie van de Stichting Waarborgfonds voor de Sport, is het mogelijk om deze leningen aan te bieden tegen een zeer aantrekkelijk rentetarief.
22-12-2019

Mijlpaal voor BNG Duurzaamheidsfonds en iwell

Het BNG Duurzaamheidsfonds ondersteunt projecten en initiatieven van ondernemers, die in belangrijke mate bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies en moeite ervaren met de financiering. Met de financiering van iwell bereikt het BNG Duurzaamheidsfonds een mijlpaal; 10 gefinancierde initiatieven.

06-06-2019

Startschot voor ‘vergroening’ Westlandse scholen

Een zonnesysteem en dynamische LED-verlichting waardoor in klaslokalen de verlichting kan worden gedimd danwel versterkt. Met die energiebesparende maatregelen verwacht de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO) straks per schoolgebouw op jaarbasis vijftienduizend euro aan energiekosten te besparen.