Jaarverslag 2023

Het jaar 2023 was een positief jaar voor het BNG Duurzaamheidsfonds. Het fonds verstrekte 75 Sportleningen, met een totale waarde van ruim € 9,5 miljoen. Dankzij de leningen konden sportclubs aan de slag met onder meer het verduurzamen van hun accommodaties.

Belangrijkste punten uit het jaarverslag

  • Maatschappelijke impact: het fonds draagt bij aan diverse Sustainable Development Goals (SDG’s), namelijk: goede gezondheid en welzijn (SDG 3), betaalbare en duurzame energie (SDG 7), duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11) en klimaatactie (SDG 13).
  • Sportleningen: er zijn 75 Sportleningen verstrekt, ter waarde van ruim €9,5 miljoen. Hiermee worden  significante energiebesparingen en CO2-reductie gerealiseerd.
  • Financiële resultaten: Voor het eerst heeft het fonds een positief financieel resultaat geboekt met een winst van €102.000, wat een belangrijk draaipunt markeert naar een financieel gezonde toekomst.
  • Uitbreiding en focus: In 2023 is het fondsvermogen uitgebreid van € 35 miljoen naar € 50 miljoen met een hernieuwde focus op de publieke sector. Deze strategische wijziging is ontworpen om beter aan te sluiten bij de duurzaamheidsstrategie van BNG Bank.
  • Toekomstvisie: Er zijn plannen ontwikkeld om de impact van het fonds uit te breiden naar andere sectoren en nieuwe markten als onderdeel van de voortdurende inzet om de duurzaamheidsdoelen van lokale overheden te ondersteunen.

Totale bedrag aan investeringen factor twee groter

Hilbert Bouwman, fondsmanager: ”Sport en bewegen is goed voor zowel het lichaam als de geest. Als fonds dragen we graag bij aan het realiseren van een duurzame en gezonde impact. Het is dan ook mooi om te zien dat het effect van de Sportleningen ruim twee keer zo groot is als het bedrag aan verstrekte leningen.”

Lees het jaarverslag van 2023  Lees het jaarverslag van 2022   Lees het jaarverslag van 2021  

Lees het jaarverslag van 2020  Lees het jaarverslag van 2019  Lees het jaarverslag van 2018