Jaarverslag 2022

2022 was een dynamisch jaar met meerdere uitdagingen voor het fonds. Hoge energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en een stijgende marktrente brachten onzekerheid met zich mee. Aan het einde van boekjaar 2022 kunnen we concluderen dat het fonds zich goed staande heeft gehouden. De omzet is verder gestegen ten opzichte van voorgaande jaren en er waren geen materiële negatieve effecten op de bestaande kredietportefeuille.

Eind 2022 heeft het BNG Duurzaamheidsfonds een aanvullende financiering van € 15 miljoen aangetrokken bij BNG Bank waarmee de steun van de bank aan het fonds opnieuw is onderstreept. Het totale fondsvermogen is in 2022 gegroeid tot € 50 miljoen waardoor 102 nieuwe leningen konden worden verstrekt waarvan 99 aan sportverenigingen.

De leningen die het fonds verstrekt dragen bij aan vijf Sustainable Development Goals (SDG’s), te weten:

  • Goede gezondheid en welzijn (SDG 3); 
  • Kwaliteitsonderwijs (SDG 4);
  • Betaalbare en duurzame energie (SDG 7);
  • Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11); 
  • Klimaatactie (SDG 13).

Het stemt het bestuur positief dat het fonds ook in 2022 met het verstrekken van aantrekkelijke leningen heeft kunnen bijdragen aan het maken van impact op duurzaam- en sociaal vlak.

Lees het jaarverslag van 2022   Lees het jaarverslag van 2021  Lees het jaarverslag van 2020