Over Ons

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Daarmee sluiten ze ook nog eens naadloos aan op de 17 ‘Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties. Het BNG Duurzaamheidsfonds levert hiermee een bijdrage aan een toekomstbestendige, energie neutralere samenleving.

Voor wie is het?

Het fonds is een aanvulling op (regionale) duurzaamheidsfondsen en verstrekt alleen leningen aan ondernemers die bijdragen aan het gemeentelijke of provinciale duurzaamheidsbeleid. Projecten en initiatieven die in aanmerking komen voor een lening vanuit het BNG Duurzaamheidsfonds, dragen bij aan verduurzaming van het milieu (ecologisch verduurzamen), de mens (sociaal-cultureel verduurzamen) of de markt (economisch verduurzamen).

Duurzaamheidsdoelstelling

BNG Bank heeft een bedrag van € 20 miljoen voor het fonds beschikbaar gesteld. Het gaat hierbij om de financiering van projecten die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van een gemeente of provincie. Het fonds verstrekt uitsluitend zakelijke kredieten met een omvang van € 50.000,- tot € 2.500.000,-.

Betrokken partijen

Het BNG Duurzaamheidsfonds is een initiatief van BNG Bank en wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). SVn is fondsmanager. Lees meer