Heeft je sportvereniging plannen om te investeren in de sportaccommodatie? Of het nu gaat om een verbouwing, uitbreiding, verduurzaming of aankoop, investeren kost geld. De Sportlening van het BNG Duurzaamheidsfonds biedt uitkomst. Met de Sportlening kun je de werkzaamheden meteen laten uitvoeren en direct genieten van het resultaat, zonder eerst te sparen of de reserves aan te spreken.

  • Voor sportverenigingen aangesloten bij NOC*NSF
  • Snel digitaal aan te vragen
  • Boetevrij vervroegd aflossen (maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar)

Voor wie is de Sportlening?

De Sportlening is speciaal bedoeld voor sportorganisaties met duurzame ambities. Onder sportorganisaties verstaan wij: sportverenigingen, sportstichtingen, koepelorganisaties in de sport en vergelijkbarre sportorganisaties, die volgens de voorwaarden van SWS in aanmerking komen voor een borgstelling. In ieder geval mag er geen natuurlijk persoon (mede) aansprakelijk zijn.

Stichting Waarborgfonds Sport

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is een onafhankelijke stichting die actief is in heel Nederland. SWS is in 1980 opgericht op initiatief van het Ministerie van VWS, NOC*NSF en De Lotto.

Leningaanvragen tot € 100.000 worden volledig door SWS geborgd. Bij grotere lening bedragen doet SWS dit in samenwerking met de gemeente waarin de club of sportorganisatie is gevestigd.

Het aanvraagproces

Het aanvraagproces van de Sportlening bestaat uit zes stappen. Lees hier wanneer je een lening kunt aanvragen, wat je nodig hebt en welke stappen je doorloopt.

Veelgestelde vragen

Kan iedereen de lening aanvragen?

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke duurzaamheidsprojecten en –initiatieven die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van Nederlandse gemeenten. Het fonds is een aanvulling op (regionale) duurzaamheidsfondsen en verstrekt alleen leningen aan ondernemers en sportverenigingen die bijdragen aan het gemeentelijke of provinciale duurzaamheidsbeleid. Projecten en initiatieven die in aanmerking komen voor een lening vanuit het BNG Duurzaamheidsfonds, dragen bij aan verduurzaming van het milieu, de mens of de markt.

Hoe vraag ik een Sportlening van het BNG Duurzaamheidsfonds aan?

Het aanvraagproces bestaat uit zes stappen. In het stappenplan lees je wanneer je een lening kunt aanvragen, wat je nodig hebt en hoe het in z’n werk gaat.

Voor wie is de Sportlening bedoeld?

De sportlening is een lening voor sportverenigingen die hun duurzame ambities willen realiseren. Om een sportlening aan te vragen heb je als sportvereniging een rapport borgstelling van SWS ontvangen 

Ik ben geen sportvereniging, kan ik dan een Sportlening aanvragen?

Nee, de sportlening is een lening alleen voor sportverenigingen die hun duurzame ambities willen realiseren. Om een sportlening aan te vragen heb je als sportvereniging een rapport borgstelling of toewijzingsbrief van SWS ontvangen.

Mijn project is circulair en ik ben een sportvereniging, kan ik dan een Sportlening aanvragen?

Als jullie financieringsvraagstuk als sportvereniging past binnen één van de thema’s van het BNG Duurzaamheidsfonds is het waarschijnlijk mogelijk om een Sportlening aan te vragen.

Het is aan SWS om te bepalen of jullie financieringsvraagstuk daadwerkelijk hiervoor geschikt is. Indien het geval zullen zij een toewijzingsbrief verstrekken of een rapport borgstelling.

Bekijk alle vragen en antwoorden