Stappenplan Sportlening

Het aanvraagproces

Je staat op het punt een Sportlening bij het BNG Duurzaamheidsfonds aan te vragen. Leuk! Het aanvraagproces bestaat uit zes stappen. Hieronder lees je wanneer je een lening kunt aanvragen, wat je nodig hebt en hoe het in z’n werk gaat.

1. Duurzaam idee
 • Je sportvereniging of sportorganisatie heeft een duurzaam idee, bijvoorbeeld het verduurzamen van de bestaande sportaccommodatie. Het idee draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van je gemeente of provincie en voldoet aan de voorwaarden van het BNG Duurzaamheidsfonds en je bent op zoek naar financiering.
2. Borgstelling bij SWS
 • De start van je aanvraag begint bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Vraag bij SWS een borgstelling aan.
 • Zodra je een toekenningsbesluit van SWS hebt ontvangen kan je de financieringsaanvraag bij het fonds indienen. Afhankelijk van het leenbedrag kan het zijn dat je gemeente een gemeentegarantie af moet geven. In onze offerte vragen wij de bevestiging hiervan.
3. Aanvragen lening
4. Beoordeling van je aanvraag
 • Bedankt voor je aanvraag! Wij beoordelen je aanvraag nadat je alle benodigde documenten hebt aangeleverd.
 • Indien nodig vragen wij aanvullende stukken op en beoordelen deze.
 • Op basis van de beoordeling wordt je aanvraag toe- of afgewezen.
5. Offerte
 • Als je aanvraag is toegewezen ontvang je een passende offerte.
 • Graag ontvangen wij de eventuele aanvullend opgevraagde documenten die in onze offerte staan retour evenals de getekende offerte.
6. Bouwdepot
 • Nu kun je beginnen! Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort.
 • SVn verstuurt de declaratieformulieren na het openen van het bouwdepot.
 • Na ontvangst van de declaraties zal SVn de bedragen vanuit het bouwdepot uitbetalen.