Belangrijkste voorwaarden Sportlening

 • De lening heeft een omvang tussen € 10.000 tot € 1.000.000.
 • De lening bedraagt maximaal 100% van de totale investering benodigd voor de realisatie van het duurzaamheidsinitiatief. Er is geen eigen inbreng vereist.
 • De lening kan alleen bij SVn worden aangevraagd als de aanvrager een rapport borgstelling van SWS heeft ontvangen.
 • Een financiering tot € 100.000 kan volledig onder garantie van SWS verstrekt worden.
 • Bij financiering boven € 100.000 staat de gemeente en SWS ieder voor 50% garant, waarbij SWS tot een maximale garantie van € 250.000.
 • De looptijd van de lening is maximaal 15 jaar of zoveel korter tot het einde van de looptijd van het fonds.
 • De lening heeft een lineair aflossingsprofiel.
 • De rente is marktconform.
 • Borgtochtprovisie 0,5% van de hoofdsom, met een minimum van € 350.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot geadministreerd.
 • De lening kan geheel of gedeeltelijk boetevrij worden afgelost (minimum extra aflossing bedraagt € 1.000 tot maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar)
 • Indien van toepassing vestigt de leningnemer de door het fonds gevraagde zekerheden.

Deze en de overige voorwaarden worden vastgelegd in de offerte, de leningovereenkomst, de algemene bepalingen, de zekerheidsdocumentatie en andere documenten tussen het fonds en de leningnemer.