Amsterdamse Tennis Club Kadoelen: nieuw en duurzaam clubgebouw

Naam vereniging: Amsterdamse Tennis Club Kadoelen
Locatie: Amsterdam
Thema: Sport
Vraagt financiering aan voor: nieuw clubgebouw met zonnepanelen, warmtepomp en warmteterugwin-installatie
Website: www.atckadoelen.nl

Vereniging

Amsterdamse Tennis Club Kadoelen (ATC Kadoelen) bestaat sinds 1982 en is gevestigd op een sportpark in Amsterdam-Noord. Leden van de vereniging kunnen recreatief spelen, meedoen aan competities en tennisles nemen. In 2010 droeg de gemeente Amsterdam het sportpark over aan een particuliere ondernemer. Die liet het park verloederen, wat de tennisvereniging veel leden kostte. Sinds de gemeente het in 2016 weer overnam en het clubbestuur met nieuwe plannen kwam, lacht de toekomst de vereniging toe.

Financiering

Onderdeel van het plan is een nieuw clubhuis. Naast modern wordt dat ook duurzaam met zonnepanelen, een warmtepomp en warmteterugwin-installatie. Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert de bouw van het clubhuis, zodat de vereniging een toekomstbestendige club kan zijn waar mensen veilig kunnen sporten. De gemeente Amsterdam heeft plannen om elf nieuwe, verlichte tennisbanen aan te leggen op het park.

 

Bijdrage aan een duurzamere wereld

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan een duurzamer Nederland. Daarmee sluiten we naadloos aan op de Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Dit project draagt bij aan meerdere SDG’s: