De Liemers Breedtesport

Organisatie: Stichting De Liemers Breedtesport
Locatie: Zevenaar
Thema: Sport
Vraagt financiering aan voor: 52 zonnepanelen en 2 hybride warmtepompen
Website: www.deliemersbreedtesport.nl

Organisatie

Stichting De Liemers Breedtesport werd in 2016 opgericht om naast de atletiekbaan op het sportpark Heerenmäten een multifunctionele accommodatie te realiseren en te exploiteren. Hoofdgebruiker van de accommodatie is de in 1973 opgerichte atletiekvereniging AV De Liemers uit Zevenaar die tevens hoofdgebruiker is van de naast de accommodatie gelegen gemeentelijke kunststof atletiekbaan. Een kwalitatief goede accommodatie kan tegenwoordig moeilijk worden opgebracht door één hoofdgebruiker. De accommodatie is daarom multifunctioneel opgezet zodat een “brede” doelgroep kan worden aangesproken.

De multifunctionele accommodatie beschikt naast een grote multifunctioneel inzetbare kantine, voorzien van o.a. audiovisuele hulpmiddelen, over kleedkamers, opslagunits voor de vaste gebruikersgroepen, vergader-/EHBO- /massage ruimtes, een krachthonk en een eigen kunstgrasveldje en een Led-verlicht fitness-, herstel-, en revalidatietrack van 80m. Via een directe ontsluiting met het naastgelegen Park Rosorum kunnen b.v. trimmers, wandelaars, rollator gebruikers maar ook  atleten, de faciliteiten van de 400m kunststof baan en de accommodatie combineren met de mogelijkheden die Park Rosorum biedt.

Atletiek De Liemerse

Financiering

Stichting De Liemers Breedtesport heeft de accommodatie in 2016 volgens de nieuwste inzichten opgezet: het is uitstekend geïsoleerd, rondom voorzien van HR++ glas, door sensoren aangestuurde ledverlichting, HR CV-ketels, vloerverwarming etc. Desondanks bleek de energievoorziening de grootste kostenpost te zijn. Reden om De Groene Club te vragen een energiescan uit te voeren. Deze energiescan concludeerde dat de accommodatie inderdaad al duurzaam was opgezet maar er nog een extra slag te maken was door het installeren van 52 zonnepanelen en 2 hybride warmtepompen te koppelen aan de bestaande CV-ketels. 

Na het afgeven van een waarborg van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) verstrekte het BNG Duurzaamheidsfonds vervolgens een lening aan de stichting zodat slechts een klein deel van de investering direct door de stichting behoefde te worden opgebracht. De nog te ontvangen BOSA subsidie van 30% zal worden benut om direct een deel van de lening van het BNG Duurzaamheidsfonds boetevrij af te lossen. 

Het hele project is voor het einde van de zomermaanden afgerond zodat de zonnepanelen nog voluit kunnen profiteren van de zomerse- en najaarszon en het gasverbruik bij aanvang van het stookseizoen wordt gereduceerd tot 30% van het huidige gebruik. 

De Liemers

Bijdrage aan een duurzamere wereld

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan een duurzamer Nederland. Daarmee sluiten we naadloos aan op de Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Dit project draagt bij aan meerdere SDG’s:

SDG 3 ADG 7 SDG 11 SDG 12