Energiecoöperatie Reindonk: Lokaal succes

Coöperatie Reindonk Energie U.A. is een energiecoöperatie met als werkgebied de Gemeente Horst aan de Maas in Limburg. Zij zetten in op energie als streekproduct. Reindonk Energie realiseert het eerste project met onder andere een financiering van het BNG Duurzaamheidsfonds en garantstelling door de gemeente.​
Coöperatie Reindonk Energie U.A. is een energiecoöperatie met als werkgebied de Gemeente Horst aan de Maas in Limburg. De vereniging heeft als doelstelling om een duurzame en coöperatieve energietransitie in de gemeente te bevorderen. Reindonk Energie & Co zet in op lokale oplossingen die bijdragen aan een mondiale uitdaging. Door het lokale karakter dragen ze bij aan het opwekken van schone energie, een schoon milieu en meer gezonde lucht in onze eigen leefomgeving.

Lokaal succes

In het dit kader heeft Reindonk Energie met de gemeente overeenstemming bereikt dat de daken van gemeentelijke objecten gebruikt mogen worden voor het opwekken van energie. Het eerste project is de installatie van 330 zonnepanelen op het dak van de Sporthal ’t Brugeind te Meerlo. Hiermee biedt Reindonk Energie & Co inwoners uit de regio de mogelijkheid om lokaal energie op te wekken. Niet op hun eigen dak, maar op het dak van de sporthal. Inwoners kunnen zondelen kopen en daarmee profiteren van groene energie uit de eigen regio, tegen een mooi rendement.

 

Energie als streekproduct

Reindonk Energie realiseert het project met onder andere een financiering van het BNG Duurzaamheidsfonds en garantstelling door de gemeente. Het zonnedak met 330 zonnepanelen, zal een verwachte opbrengst hebben van ca. 100.000 kWh aan vermogen. De coöperatie zorgt voor de verkoop van elektriciteit en verricht beheer en onderhoud en ledenadministratie voor het zonnepark. De leden kunnen gebruik maken van een verlaagd tarief en het rendement zal dienen voor verdere uitrol van initiatieven op het gebied van duurzaamheid.


Meer informatie over het eerste project van Reindonk Energie is te vinden op de website.

Bijdrage aan een duurzamere wereld

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan een duurzamer Nederland. Daarmee sluiten we naadloos aan op de Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Dit project draagt bij aan meerdere SDG’s: