Stichting Pierson Zorg: dak vernieuwen en verduurzamen

Aanvrager: Stichting Pierson Zorg
Locatie: Schiedam
Thema: Energie + Leefomgeving
Vraagt financiering aan voor: vernieuwen en verduurzamen van het dak
Website: www.woondroomschiedam.nl

Stichting

Stichting Woondroom Schiedam voorziet sinds 2001 in de zorgbehoefte van mensen met een autistische beperking. De bewoners van deze stichting huurden lange tijd van een particuliere verhuurder. Om hen in een beschermde omgeving te laten wonen en om kosten te besparen, werd de Stichting Pierson Zorg opgericht om een woonvoorziening aan te bieden. In 2016 kreeg de stichting de mogelijkheid om een pand van de gemeente Schiedam te huren en even later over te kopen. De bewoners huren de appartementen van Pierson Zorg. Woondroom Schiedam doet dat met de algemene ruimtes. Inmiddels is het dak van het gebouw aan vernieuwing toe. Pierson Zorg wil die situatie aangrijpen om het pand meteen verder te verduurzamen.

Sedum dak

Financiering

Pierson Zorg vroeg het BNG Duurzaamheidsfonds om een lening voor het bekostigen van de duurzame investering. De vernieuwing en verduurzaming van het dak bestaat uit het aanbrengen van extra dakisolatie, een nieuw ventilatiesysteem, zonnepanelen op de hoogste delen van het dak en sedum op de lage dakdelen voor een groendak. Met de isolatie en de vervanging van het ventilatiesysteem zal er minder energie nodig zijn voor verwarming, dus dat scheelt op de energierekening. De zonnepanelen voorzien ruim in de eigen stroombehoefte en het groendak draagt bij aan de opname van CO2, fijnstof en andere gifstoffen. Het zorgt ook voor een verbeterde regenwaterafvoer, isolatie wanneer het koud is en een koelend effect in warmere tijden.

Pierson Zorg

Bijdrage aan een duurzamere wereld

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan een duurzamer Nederland. Daarmee sluiten we naadloos aan op de Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Dit project draagt bij aan meerdere SDG’s:

SDG 3 BNG Duurzaamheidsfonds SDG BNG Duurzaamheidsfonds SDG BNG Duurzaamheidsfonds