Klachtenprocedure

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent en doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen.
Om u hierbij zo goed mogelijk te helpen is het belangrijk dat u onze klachtenprocedure volgt. Wij doen ons uiterste best om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Mocht u toch niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht door het BNG Duurzaamheidsfonds, dan kunt uw klacht voorleggen aan een bevoegde rechter.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Kies de manier waarop u uw klacht wilt indienen:

  • Per mail.
  • Per post: BNG Duurzaamheidsfonds, Postbus 14, 3800 AA Amersfoort

Geef bij uw klacht altijd aan ons door:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • De beschrijving van uw klacht.
  • Eventuele aanvullende stukken die van belang zijn voor de afhandeling van uw klacht.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Wij behandelen uw klacht binnen 10 werkdagen, gerekend vanaf de dag dat uw klacht binnenkomt. U ontvangt binnen die 10 dagen een reactie van ons. Het kan voorkomen dat we uw klacht niet binnen 10 werkdagen kunnen behandelen. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen een brief van ons. In die brief leest u wanneer we uw klacht behandelen.