Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent en doen ons uiterste best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent en een klacht wilt indienen.
Om je hierbij zo goed mogelijk te helpen is het belangrijk dat je onze klachtenprocedure volgt. Wij doen ons uiterste best om je klacht naar tevredenheid op te lossen.

Mocht u toch niet tevreden zijn over de afhandeling van je klacht door het BNG Duurzaamheidsfonds, dan kun je klacht voorleggen aan een bevoegde rechter.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Kies de manier waarop je jouw klacht wilt indienen:

  • Per mail
  • Per post: BNG Duurzaamheidsfonds, Postbus 14, 3800 AA Amersfoort


Geef bij je klacht altijd aan ons door:

  • Je naam, adres en telefoonnummer.
  • De beschrijving van je klacht.
  • Eventuele aanvullende stukken die van belang zijn voor de afhandeling van je klacht.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

  • Je ontvangt binnen 2 werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging. Je klacht is op dat moment door ons geregistreerd in het klachtenregister. Klachten in het klachtenregister worden periodiek besproken met het Fondsbestuur.
  • Wij behandelen je klacht binnen 10 werkdagen, gerekend vanaf de dag dat je klacht door ons is ontvangen. Je ontvangt binnen die 10 werkdagen een reactie van ons.
  • Het kan voorkomen dat we je klacht niet binnen 10 werkdagen kunnen behandelen. In dat geval ontvang je van ons een geduldbrief met een verklaring waarom afhandeling van de klacht langer in beslag neemt.
  • In de 10 werkdagen onderzoeken wij je klacht en komen wij bij je terug met een voorstel tot oplossing dan wel een standpunt. Wij zijn bereid tot het geven van een nadere toelichting.
  • Indien je het niet eens bent met het antwoord, voorstel of standpunt van het BNG Duurzaamheidsfonds, dan kun je in beroep gaan. Je vraagt ons dan schriftelijk of per e-mail om je klacht opnieuw te beoordelen inclusief een motivatie hiervoor. Indien na de herbeoordeling of het beroep de klacht nog niet opgelost is, dan is het mogelijk om een onafhankelijk oordeel te vragen bij de civiele rechter.