Aanvragen
Inhoud
Financiering
Gegevens aanvrager
Documenten

Voeg de benodigde documenten toe om jouw aanvraag compleet te maken. Het formulier voor de UBO-verklaring kun je hier downloaden.

Selecteer een bestand … Bestand kiezen
Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende (UB). De UB is iemand binnen jouw organisatie met een financieel belang of zeggenschap van 25%. Het formulier voor de UBO-verklaring vind je hierboven onder het kopje documenten.
Selecteer een bestand … Bestand kiezen
Selecteer een bestand … Bestand kiezen
Selecteer een bestand … Bestand kiezen
Selecteer een bestand … Bestand kiezen
Selecteer een bestand … Bestand kiezen
Afronding

Slotverklaring

Ja, ik verklaar:

  1. Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld inclusief de bijlage(n).
  2. Bevoegd te zijn om namens de aanvrager op te treden.
  3. Dat het te financieren project nog niet is gestart.
  4. Er geen bezwaar tegen te hebben dat de verstrekte gegevens indien nodig worden geverifieerd.
  5. Akkoord te zijn met het toetsen bij:
    • Verificatie Informatie Systeem
    • Overige fraude en integriteit registers
  6. Akkoord te zijn met de inhoud van het privacy reglement van SVn, zie privacyverklaring SVn.