5 vragen aan fondsmanager Pieter van der Berg

Sinds 1 juli 2020 heeft het BNG Duurzaamheidsfonds een nieuwe fondsmanager: Pieter van der Berg (SVn). Pieter is geen onbekende van het fonds en al ruim 10 jaar werkzaam bij SVn in diverse functies. Hij heeft zin in zijn nieuwe uitdaging. Vijf vragen aan Pieter over zijn nieuwe functie.

Sinds 1 juli 2020 heeft het BNG Duurzaamheidsfonds een nieuwe fondsmanager: Pieter van der Berg (SVn). Pieter is geen onbekende van het fonds en al ruim 10 jaar werkzaam bij SVn in diverse functies. Hij heeft zin in zijn nieuwe uitdaging. Vijf vragen aan Pieter over zijn nieuwe functie.

1. Wat doe je als fondsmanager?

“Als fondsmanager ben ik kortgezegd eindverantwoordelijk voor het BNG Duurzaamheidsfonds. Ik zet de strategische lijnen uit, leg verantwoording af en rapporteer aan het bestuur. Daarnaast onderhoud ik de relatie met stakeholders en zorg ik samen met het hele team voor het in de markt zetten van het fonds.”

2. Wat maakt het BNG Duurzaamheidsfonds een mooi fonds om voor te werken?

“Het fonds biedt al financieringen vanaf € 50.000. Daarmee kunnen kleinere, lokale projecten die doorgaans geen reguliere financiering krijgen ook van de grond komen. We willen ook moeilijke projecten mogelijk maken. Het is mijn ambitie om projecten die commercieel lastig zijn tóch te laten slagen en Nederland zo weer een stukje duurzamer te maken.”

3. Waarin ligt de kracht van het fonds?

“Het BNG Duurzaamheidsfonds is naast financier ook kennis- en sparringpartner van ondernemers. We snappen wat ondernemers doen en met welke uitdagingen ze kampen in hun businesscase, die meestal gaan over het rendabel maken van een project. Vanuit onze ervaring denken we graag mee over hoe we een duurzaam initiatief financieel succesvol kunnen maken.”

4. Kunnen alleen duurzame projecten financiering krijgen?

“Duurzaamheid is een breed begrip. Het betekent niet per se dat iets energie bespaart. Het fonds wil een positieve bijdrage leveren aan verduurzaming die in het belang is van milieu en/of mens, met als focus de vijf thema’s sport, energie, circulair, mobiliteit en leefomgeving. Een project kan bijvoorbeeld ook duurzaam zijn als een gebouw na renovatie weer jarenlang mee kan en een plek is waar mensen veilig kunnen verblijven.”

5. Wat vind je een goed geslaagd project?

“Vanuit mijn persoonlijke interesse voor groen gas vind ik het project bij veehouder Van Mourik een mooi voorbeeld van hoe we als maatschappelijke financiers kunnen bijdragen aan de besparing op aardgas en het duurzaam verwerken van mest. Ik vind biogas een knap staaltje techniek en een goed alternatief voor fossiele energie.”

Een vraag voor Pieter? Neem contact op.