BNG Bank start fonds voor zakelijke duurzame projecten

01 februari 2018 

Verenigingen, ondernemers en andere zakelijke initiatiefnemers kunnen bij het BNG Duurzaamheidsfonds een lening afsluiten vanaf EUR 100.000 voor projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. 

  Verenigingen, ondernemers en andere zakelijke initiatiefnemers kunnen bij het BNG Duurzaamheidsfonds een lening afsluiten vanaf EUR 100.000 voor projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. 

Met de start van dit fonds komt BNG Bank tegemoet aan de groeiende vraag naar eenvoudige financiering voor duurzame projecten.

Het BNG Duurzaamheidsfonds faciliteert verduurzaming op zowel ecologisch gebied (zoals duurzame energieopwekking en energiebesparende maatregelen) als sociaal cultureel gebied (zorg, wonen, onderwijs). Het fonds is aanvullend op de reguliere kredietverlening van BNG Bank en wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is de fondsmanager.

Jan van Zanen, voorzitter van de VNG: ‘Met het BNG Duurzaamheidsfonds worden ondernemers en verenigingen in staat gesteld om hun duurzame ambities te realiseren en daarvoor de nodige investeringen te doen. Dat is goed voor gemeenten, die hoge ambities maar op dit vlak beperkte invloed en mogelijkheden hebben. Het grootste deel van de lokale verduurzamingsopgave zit namelijk bij bedrijven en verenigingen zelf. Het is mooi dat er nu een plek is waar zij terecht kunnen om de financiering van hun duurzame plannen te regelen’.


Bestuurder Pieter Oppermann van het BNG Duurzaamheidsfonds en directeur Stella Vos van SVn tekenen de overeenkomst tussen BNG Bank en SVn.

Bestuurder Pieter Oppermann van het BNG Duurzaamheidsfonds en directeur Stella Vos van SVn tekenen de overeenkomst tussen BNG Bank en SVn.


Olivier Labe, lid van de Raad van Bestuur van BNG Bank: ‘Duurzaamheid is een cruciaal onderdeel van de strategie van BNG Bank. Daar waar de markt de financiering van grotere duurzame investeringsprojecten steeds beter oppakt, bemerkten we steeds meer behoefte aan eenvoudige financiering van duurzame projecten van middelgrote omvang op lokaal niveau. Met het BNG Duurzaamheidsfonds wil de bank hierin voorzien, in aanvulling op en in samenwerking met bestaande (regionale) energiefondsen’.

‘Bedrijven, particulieren en overheden werken samen aan de verduurzaming van Nederland. Dat is hard nodig als we de klimaatdoelen willen halen,’ aldus SVn-directeur Stella Vos. Ondernemers spelen een belangrijke rol bij de verduurzaming, maar soms komen plannen niet van de grond omdat de financiering niet rond komt. ‘Dan kan het BNG Duurzaamheidsfonds helpen. Voor SVn is het BNG Duurzaamheidsfonds een mooie aanvulling op onze andere financieringsoplossingen rond verduurzaming, waaronder de Duurzaamheidslening en het Nationaal Energiebespaarfonds.’

BNG Bank heeft in eerste instantie een bedrag van EUR 10 miljoen beschikbaar gesteld in het fonds, met de intentie om dit de komende jaren te laten groeien tot EUR 25 miljoen. Het fonds verstrekt uitsluitend zakelijke leningen tussen EUR 100.000 en EUR 2.500.000. Het BNG Duurzaamheidsfonds gaat op 1 februari 2018 van start en komt landelijk beschikbaar.