Ik wil een eigen (duurzaam) bedrijf starten, waar begin ik?

Maak een businessplan!

In een businessplan, ook wel ondernemingsplan genoemd, staat kortweg wie je bent, wat je wilt en hoe je dat gaat doen. Het is je houvast voor het opzetten van een onderneming. Door alle zaken op een rij te zetten, kun je goed inschatten of de plannen haalbaar zijn. Maar wat staat er eigenlijk allemaal in zo’n plan? Je leest het hier.

Maak een businessplan!

In een businessplan, ook wel ondernemingsplan genoemd, staat kortweg wie je bent, wat je wilt en hoe je dat gaat doen. Het is je houvast voor het opzetten van een onderneming. Door alle zaken op een rij te zetten, kun je goed inschatten of de plannen haalbaar zijn. Maar wat staat er eigenlijk allemaal in zo’n plan?

Ook om financiering te krijgen is een businessplan belangrijk. Financiers besluiten mede op basis hiervan of ze geld investeren in jou en je bedrijf. Zorg dus dat het ondernemingsplan overtuigt. Maar vergeet niet dat wie je bent en wat je al gedaan hebt ook meetellen in het wel of niet verkrijgen van een financiering.

Opbouw van het businessplan

Een businessplan is maatwerk. Toch komen de volgende onderdelen terug in bijna ieder ondernemingsplan.

Introductie

Als een eerste kennismaking met je plannen niet voldoende overtuigt, is de kans groot dat de rest van het plan niet gelezen wordt. Het is verstandig dit gedeelte als laatste te schrijven wanneer de andere onderdelen zijn uitgewerkt. Onder meer je doelen, succesfactoren en financiële vooruitzichten komen hierin terug. Alle punten die je in elk geval moet opnemen, staan in deze checklist. Houd het beknopte op één A4.

Inhoudsopgave

Zorg dat de onderwerpen voor de lezer duidelijk en overzichtelijk zijn. Maak een korte, maar krachtige inhoudsopgave.

Onderneming voorstellen

Doe je dit alleen of met iemand samen? Is er personeel in dienst en wat wordt er verkocht of aangeboden? In dit onderdeel staat met wat voor onderneming de lezers te maken hebben. Waar je op moet letten, vind je in deze checklist.

Ondernemingsdoelstellingen

Vertel over de brede, algemene doelstellingen en je missie. Wees ambitieus, maar ook realistisch. Formuleer doelstellingen volgens de SMART-methode: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Nieuwe product of dienst voorstellen

Beschrijf kernachtig en in begrijpelijke taal (financiers hebben vaak geen voorkennis) over de kenmerken van het product of de dienst en leg uit waarom het vernieuwend is. Let ook op de ontwikkeling, lancering en commercialisering. En licht toe aan welke behoefte van de gebruiker het voldoet. Omschrijf tevens de sterke en zwakke punten van bestaande, vergelijkbare producten of diensten. Bestaat het in het buitenland al, neem dan referenties op in de bijlagen.

Marktanalyse en marketing

Marktonderzoek is een uitgebreid onderdeel. Hierin beantwoord je vragen over de bedrijfstak van je onderneming, je doelmarkten, concurrentiepositie, toekomstige klanten en je marketingstrategie. In deze checklist staat welke vragen je hierover moet beantwoorden.

Onderzoek en ontwikkeling

Leg uit hoe het staat met de (technische) kennis binnen het bedrijf en of je het product of de dienst beschermt middels bijvoorbeeld een octrooi (patent). Ga in op zaken als nieuwe technologieën die in ontwikkeling zijn en toepasbaar worden op korte termijn. Vertel welke risico’s er verbonden zijn aan onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en of er bijzondere wet- en regelgeving van toepassing is.

Technische haalbaarheid

Welke onderdelen kun je zelf afhandelen, wat moet je uitbesteden, kun je kosten drukken door productie op grote schaal en is de huidige infrastructuur voldoende? En ook: zijn er investeringen nodig om de productiecapaciteit te bereiken, ben je afhankelijk van bevoorrading en binnen welke termijn? Op al deze punten van het productieproces moet je letten wanneer je het over de technische haalbaarheid hebt.

Organogram

Vrijwel net zo belangrijk voor het succes van een product of dienst zijn de mensen die het uitvoeren. Stel een organogram op met een taakverdeling van de verschillende afdelingen van je bedrijf en de verantwoordelijke medewerkers.

Netwerk

Beschrijf je netwerk. Vertel wie je partners en leveranciers zijn, en welke samenwerkingen je hebt of aangaat.

Personeel

Geef een beschrijving van je personeel. Schrijf op hoeveel mensen je nodig hebt, welke kwalificaties ze moeten hebben en welke vergoeding ze krijgen.

Financieel plan

In de financiële planning vertaal je alle bovenstaande punten in geld. Dit geeft potentiële financiers inzicht in investeringen, bedrijfskapitaal en kasstromen. Je bepaalt wat je te financieren behoefte is en schrijft op hoe je de rentabiliteit evalueert.

Bijlagen

Het businessplan behandelt enkel de hoofdlijnen van je onderneming. Alle details staan in de bijlagen. Wat hierin thuishoort, staat in deze checklist.

Zelf aan de slag

Als het goed is, kun je nu zelf aan de slag met het op papier zetten van je plannen. Kom je er toch niet uit? MKB Servicedesk helpt je graag verder.
Benieuwd naar wat voor soort bedrijven en initiatieven je voor gingen? Bekijk de gerealiseerde projecten hier.