Coöperatie Vinkenbuurt Stroomt: zonnedak

Aanvrager: Coöperatie Vinkenbuurt Stroomt
Locatie: Vinkenbuurt (gemeente Ommen)
Thema: Energie
Vraagt financiering aan voor: aanleg en exploitatie van een zonnedak
Website: www.vinkenbuurtstroomt.nl

Project

Coöperatie Vinkenbuurt Stroomt is een burgerinitiatief in het buurtschap Vinkenbuurt in de gemeente Ommen. De coöperatie wil de benodigde energie in het gebied zo veel mogelijk zelf op een duurzame manier opwekken en alle omwonenden de kans geven om in duurzaamheid te investeren. Een van de leden gaf toestemming om op het dak van zijn melkveebedrijf een zonnepark aan te leggen. Het gaat om de installatie van 2.200 zonnepanelen met een verwachte energieopbrengst van circa 502.000 kWh, goed voor de energievoorziening van zo’n 200 huishoudens. De coöperatie verkoopt de groene stroom aan GreenChoice. Bij die energieleverancier kunnen coöperatieleden een verlaagd tarief krijgen.

Financiering

Coöperatieleden kunnen in het project investeren. Daarnaast deed de coöperatie een aanvraag bij het BNG Duurzaamheidsfonds voor externe financiering van het zonnedak. De verkregen lening wordt afgelost met een deel van de opbrengst van de verkochte stroom en een belastingvoordeel. Na aflossing – volgens verwachting na zeven tot tien jaar – gaat de energieopbrengst volledig naar de coöperatie en de leden.

Bijdrage aan een duurzamere wereld

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan een duurzamer Nederland. Daarmee sluiten we naadloos aan op de Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Dit project draagt bij aan meerdere SDG’s: