De Harne Groenenergie: productie groen gas bij veehouderij

Onderneming: De Harne Groenenergie
Gevestigd in: Winsum (gemeente Waadhoeke)
Thema: Energie + Circulair
Vraagt financiering aan voor: exploitatie van een mest-monovergister met een biogas-opwerkingsinstallatie voor de productie van groen gas op een veehouderij

Onderneming

Onder de nog op te richten B.V. De Harne Groenenergie wil veehouder Van Mourik op het terrein van zijn veehouderij in het Friese Winsum een mest-monovergister met een biogas-opwerkingsinstallatie laten bouwen. Daarmee kan hij groen gas produceren. Van Mourik heeft veel aandacht voor energiebesparing. Zijn veehouderij is volledig energieneutraal.

Financiering

Voor de exploitatie van de installatie krijgt De Harne Groenenergie een lening van het BNG Duurzaamheidsfonds. Het betreft een cofinanciering met een achtergestelde lening van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE). De monovergister zal jaarlijks 504.000 m3 biogas produceren. Dat biogas wordt doorlopend opgewerkt in de biogas-opwerkingsinstallatie, wat resulteert in een jaarproductie groen gas dat gelijkstaat aan circa 327.000 m3 aardgas. Daarmee levert de veehouderij gas voor ongeveer 220 huishoudens.

Bijdrage aan een duurzamere wereld

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan een duurzamer Nederland. Daarmee sluiten we naadloos aan op de Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Dit project draagt bij aan meerdere SDG’s: