Groengas Boornbergum : biogasinstallatie voor mestverwerking

Projectnaam: Groengas Boornbergum
Projectlocatie: Boornbergum (gemeente Smallingerland)
ThemaEnergie + Circulair
Vraagt financiering aan voor: Realisatie en exploitatie van een biogasinstallatie voor mestverwerking
Websitewww.host.nl

Project

Groengas is een project B.V. van HoSt, een van de grootste leveranciers van bio-energiesystemen in Europa. HoSt richt zich op de technologische ontwikkeling van systemen die biomassa verwerken en levert systemen voor de duurzame opwekking van energie uit biomassa. Binnen Groengas gaan ze in samenwerking met een melkveebedrijf in het Friese Boornbergum zorgen voor de productie van biogas. Dankzij de Microferm kan de mest van de zo’n 550 melkkoeien van melkveehouderij Van der Wal worden omgezet naar duurzaam gas. Dit gebeurt door middel van anaerobe vergisting: een fermentatieproces op gecontroleerde wijze in een gasdichte tank. Het geproduceerde biogas wordt in een biogasopwerking omgezet naar groen gas dat het aardgasnet ingaat. De microvergister produceert voldoende duurzaam gas om maar liefst 980 huishoudens te voorzien in de gasbehoefte. Dit komt overeen met 1,5 keer het aantal huishoudens in Boornbergum.

Financiering

Het BNG Duurzaamheidsfonds verstrekt een lening voor de realisatie en exploitatie van een biogasinstallatie. De te bouwen monovergister en gasopwerkingsinstallatie zijn bestemd voor de mestverwerking van de groeiende veestapel van het melkveebedrijf, bestaande uit koeien en jongvee. Met de mestproductie kan jaarlijks 347.424 m3 groen gas geproduceerd worden.

Bijdrage aan een duurzamere wereld

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan een duurzamer Nederland. Daarmee sluiten we naadloos aan op de Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Dit project draagt bij aan meerdere SDG’s: