Watersportvereniging De Vechtstreek: nieuw havengebouw en sanitaire voorzieningen

Vereniging: Watersportverenging De Vechtstreek
Locatie: Ommen
Thema: Sport
Vraagt financiering aan voor: nieuw havengebouw en sanitaire voorzieningen

Vereniging

Watersportsportvereniging De Vechtstreek ligt aan de Overijsselse Vecht, aan de rand van het centrum van Ommen. De leden exploiteren de haven en het havengebouw van de in 1978 opgerichte vereniging in eigen beheer. Er zijn zo’n veertig vaste ligplaatsen en twintig ligplaatsen voor passanten. Ook is er een trailerhelling voor het te water laten of uit de vaart halen van boten. Vrijwel alle leden zijn actief betrokken en helpen met het uitvoeren van verenigingstaken, zoals onderhoudswerkzaamheden.

 

Financiering

Het bestaande onderkomen van de vereniging is sterk verouderd. Het past niet bij het aanzien van de flink uitgebreide haven die omgeven wordt door moderne appartementengebouwen en een horecapaviljoen op de westoever van de Overijsselse Vecht. Daarom wil de vereniging het huidige verblijf vervangen door een functioneel, uitnodigend en toekomstbestendig havengebouw met nieuwe sanitaire voorzieningen. Het BNG Duurzaamheidsfonds verstrekt een lening, zodat de vereniging op een veilige en duurzame manier kan blijven bestaan.

Bijdrage aan een duurzamere wereld

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan een duurzamer Nederland. Daarmee sluiten we naadloos aan op de Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Dit project draagt bij aan meerdere SDG’s:

Nog meer weten over WSV De Vechtstreek? Lees het verhaal met voorzitter Yda van Oosten.