Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs

In Poeldijk plaatst de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO) dynamische ledverlichting en legt zonnesystemen aan bij basisscholen De Zeester, ’t Startblok en Bernadette. Dat past goed bij de uitgangspunten om als grootste basisonderwijsorganisatie in de gemeente Westland toonaangevend te zijn in het onderwijs in die regio. En om op het gebied van duurzaamheid het goede voorbeeld te geven. De keuzes die ze maken in de continue zoektocht naar energiebesparende maatregelen dragen bij aan de ontwikkeling van hun leerlingen tot verantwoorde burgers.

Bestuursvoorzitter Jos van der Ende (WSKO) tekent het financieringsvoorstel van BNG Duurzaamheidsfonds in het bijzijn van Paul Scholten, investmentmanager van het fonds.

WSKO is met 16 basisscholen met circa 4300 leerlingen de grootste onderwijsorganisatie voor basisonderwijs in de gemeente Westland.

Men wil verbonden zijn met de samenleving in het Westland en toonaangevend zijn, ook als het gaat om duurzaamheid; gebruik van duurzame materialen, duurzaam bouwen en het continu op zoek zijn naar energiebesparende maatregelen.

Bij de genoemde investering zullen tevens de leerlingen in het proces van de verduurzaming worden betrokken via een bewustwordingsprogramma.

WSKO heeft installatie- en adviesbureau Slim Opgewekt B.V. uit Arnhem ingeschakeld voor uitwerking en begeleiding van de duurzaamheidsplannen.

Slim Opgewekt B.V. heeft uitgebreide kennis en ervaring met zonne-energie en ledverlichtingsprojecten en heeft reeds vele scholen hierin begeleid.