5 vragen aan investmentmanager Paul Scholten

30 november 2020 

Paul Scholten werkt sinds 2018 als investmentmanager voor het BNG Duurzaamheidsfonds. Hij vervult die functie bij SVn, dat het fonds namens BNG Bank beheert. Vijf vragen aan Paul.

  Paul Scholten werkt sinds 2018 als investmentmanager voor het BNG Duurzaamheidsfonds. Hij vervult die functie bij SVn, dat het fonds namens BNG Bank beheert. Vijf vragen aan Paul.

1. Wat houdt jouw werk als investmentmanager in?

“Ik verwerf en werk zakelijke kredietaanvragen uit met een duurzaamheidskarakter. Ik beoordeel of het project past binnen het investeringsreglement, of er voldoende aansluiting is bij de SDG’s (Sustainable Development Goals, red.) en natuurlijk of de businesscase financieel goed onderbouwd is. Met een uitgewerkte kredietanalyse vraag ik om interne goedkeuring van de financiering. Daarna bespreek ik de offerte met de klant, die vervolgens de lening krijgt wanneer hij het voorstel accepteert.”

Paul Scholten

2. Waarom is het mooi om dat werk voor het BNG Duurzaamheidsfonds te doen?

“Het fonds biedt financiering aan duurzame initiatieven daar waar de markt faalt. Het is mooi om projecten van de grond te zien komen die anders zouden verzanden in het reguliere bancaire circuit, bijvoorbeeld omdat ze niet omvangrijk genoeg of te uitdagend zijn. Het geeft helemaal een kick om wat grotere, complexe duurzaamheidsprojecten te realiseren waar een commerciële bank geen raad mee weet. Daar word ik vrolijk van, omdat ik naast de uitdagingen die dit werk mij biedt zo ook kan bijdragen aan een duurzame samenleving.”

3. Waar ben je trots op?

“We zien dat de begin dit jaar gelanceerde Sportlening buitengewoon en boven verwachting goed loopt. Dit jaar komen we op bijna vijftig leningen uit. Er is een hoop werk verzet en we zijn trots dat we dit als team en in goede samenwerking met Stichting Waarborgfonds voor de Sport mogelijk hebben gemaakt. Wij blij en veel sportverenigingen blij.”

4. Wat vind je een goed geslaagd project?

“Projecten met een Maatwerklening springen er voor mij uit, zoals de agrarische groen-gas installaties en de project ESCO’s voor zakelijk of maatschappelijk vastgoed. Dat zijn vaak omvangrijke en geen walk in the park-trajecten en daarom uitdagend. Een ander mooi voorbeeld is de financiering aan VvE Azuria in Amsterdam-Zuidoost, voor het renoveren van de betonconstructie van het flatgebouw. De bewoners konden voor dit soort werkzaamheden nergens anders terecht voor financiering, een welbekend probleem voor VvE’s. Hoewel het een forse en complexe financiering is, kan het bij ons fonds onder het thema Leefomgeving dus wel en dat is fantastisch om te zien.”

5. Is er iets wat je ondernemers wilt meegeven?

“We zien dat een groot deel van het mkb de duurzaamheidsinvesteringen sinds de coronacrisis uitstelt en wacht op betere en minder onzekere tijden. Vooral voor de wat kleinere initiatieven is dit jammer én bedenkelijk, want onze Standaardlening is eenvoudig online aan te vragen en al voor financieringen vanaf € 50.000. De financieringslasten kunnen vaak grotendeels met de energiebesparing opgebracht worden. Ik hoop daarom dat ondernemers en adviseurs de rekensom alsnog maken. Je verdient de investering vrij vlot terug, dus waarom wachten?”

Een vraag voor Paul? Neem contact met hem op.