BNG Duurzaamheidsfonds financiert eerste projecten

Elektrische oplaadpleinen door heel Nederland, biomassa cv-centrales voor zwembaden in Groningen en een verduurzaamd appartementencomplex in Den Helder: de eerste drie duurzame projecten, die met financiering van het BNG Duurzaamheidsfonds kunnen worden gerealiseerd zijn een feit.

Elektrische oplaadpleinen door heel Nederland, biomassa cv-centrales voor zwembaden in Groningen en een verduurzaamd appartementencomplex in Den Helder: de eerste drie duurzame projecten, die met financiering van het BNG Duurzaamheidsfonds kunnen worden gerealiseerd zijn een feit.

Met nog vele projecten in de pijplijn, gaat het goed met het eerder dit jaar gestarte fonds, dat zich richt op de verduurzaming van Nederland. Bestuurder Pieter Oppermann van het BNG Duurzaamheidsfonds is trots: ‘’Nu de eerste projecten binnen een jaar van de grond zijn, kijken we vol verwachting naar 2019.’’

Goede start BNG Duurzaamheidsfonds

Het BNG Duurzaamheidsfonds geeft rechtspersonen, waaronder startups, bedrijven en instellingen, de financiële mogelijkheid om duurzame investeringsplannen te realiseren. Vanaf de start van het fonds, eerder dit jaar, is er al voor ruim 1,9 miljoen euro geoffreerd voor nieuwe duurzame projecten. Voor het einde van het jaar verwacht het fonds 3 miljoen euro uit te zetten in 6 verschillende Nederlandse projecten. Voor 2019 is de verwachting rond de 7 miljoen euro te verstrekken aan duurzame projecten.

Ruimte voor meer

Het BNG Duurzaamheidsfonds financierde tot nu toe 3 projecten op het gebied van de verduurzaming van een VvE, de landelijke uitrol en exploitatie van oplaadpleinen en de bouw en exploitatie van biomassa cv-centrales voor zwembaden. Maar ook diverse grotere zonnepaneelprojecten en de nieuwbouw van een mest-monovergister met een biogas-opwerkingsinstallatie kunnen gerealiseerd worden door een financiering vanuit het fonds. In de pijplijn zitten nog diverse aanvragen voor onder andere de verduurzaming van gebouwen in de publieke sector en gemeentelijke voorzieningen, al of niet via ESCO’s (Energy Service Companies).

Persoonlijk maatwerk

‘’De meeste kredietaanvragen vergen maatwerk en zijn veelal geen ‘walk in the park’,’’ aldus Paul Scholten, Investmentmanager bij het BNG Duurzaamheidsfonds. ‘’Het zijn vaak prachtige projecten, met grote positieve duurzaamheidseffecten, maar waarbij de financiering niet rond komt. Wij kijken niet alleen naar financieel rendement maar ook naar het maatschappelijk rendement van een project. We springen in waar de markt faalt en proberen het verschil te maken door te kijken naar hoe juist iets wél te realiseren valt, zonder daarbij de risico’s uit het oog te verliezen. We merken dat die behoefte vanuit de markt groot is.’’

Verduurzaming van mens en milieu

Het BNG Duurzaamheidsfonds is een breed georiënteerd fonds, opgezet en gefinancierd door BNG Bank met steun van VNG. Projecten op het gebied van verduurzaming van mens en milieu komen in aanmerking voor een lening. Bijvoorbeeld duurzame energieopwekking en energiebesparende maatregelen. Maar ook verduurzamingsprojecten op het gebied van zorg, wonen en onderwijs zijn bij het fonds aan het goede adres. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is fondsmanager van het BNG Duurzaamheidsfonds.

Factsheet

Download hier de factsheet over het fonds. Een overzichtelijk A4 met de belangrijkste kenmerken van het fonds.