BNG Duurzaamheidsfonds voor ondernemers: '‘We zijn bereid onze nek uit te steken''

“Laten we van deze coronacrisis gebruik maken om ons juist nu nog meer te richten op duurzaamheid.” Wijze woorden van onze fondsmanager Heleen Plante. Lees hier ons hele verhaal in samenwerking met Duurzaam Bedrijfsleven. We zijn benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt.

Juist nu is het belangrijk om te investeren in de duurzame ontwikkeling van je onderneming. Dat vindt fondsmanager Heleen Plante van het BNG Duurzaamheidsfonds. Het fonds ondersteunt gemeenten en bedrijven om hun duurzaamheidsambities te realiseren. En hierbij gaat het om duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

Ondanks de economische onzekerheid waarin veel ondernemers verkeren, moedigt het BNG Duurzaamheidsfonds organisaties aan om vooruit te kijken. “Als bedrijf ontkom je er niet aan om actief met duurzaamheid bezig te zijn, anders ga je het in de toekomst ook niet redden”, verwacht Plante. “Laten we van deze coronacrisis gebruik maken om ons juist nu nog meer te richten op duurzaamheid.”

Het levert volgens de fondsmanager uiteindelijk ook winst op. “De investering kost natuurlijk geld, maar het levert ook gelijk wat op. Je energiekosten gaan bijvoorbeeld naar beneden dus je profiteert meteen door lastenverlichting. Misschien dat sommige bedrijven hun klimaatambities uitstellen, maar uiteindelijk komen ze echt wel door. Dus waarom zou je niet nu al investeren in het toekomstgericht maken van je onderneming? Zorg dat je nu kiest voor een duurzame oplossing, want dan ben je als onderneming toekomstbestendig op een duurzame manier.”

Wat is er allemaal mogelijk?

Sinds de oprichting van het fonds – met op dit moment een omvang van € 20 mln – is ongeveer de helft van de beschikbare financiering verstrekt aan initiatieven met maatschappelijke en duurzame impact. Een voorbeeld van een dergelijk project is de verduurzaming van een stichting die voorziet in de zorg- en woonbehoeften van mensen met een autistische beperking. “Deze stichting vroeg een lening aan om het dak van het pand te vernieuwen en te verduurzamen. De verduurzaming bestaat uit het aanbrengen van extra dakisolatie, een nieuw ventilatiesysteem, het plaatsen van zonnepanelen en een groen sedumdak. Dit is een voorbeeld van een heel mooi project waarbij de stichting samen met bewoners een heel duurzaamheidstraject oppakt”, zegt Plante.

Tot het begin van dit jaar konden alleen ondernemers met een financieringsbehoefte tussen de € 100.000,- en € 2,5 mln bij het fonds aankloppen. Maar sinds februari is het minimum bedrag voor een lening naar beneden bijgesteld. “We merkten namelijk dat er ook een hoop partijen aanklopten met een kleinere financieringsbehoefte, maar met minstens zo interessante en duurzame ambities”, vertelt Plante.

Kleine initiatieven welkom

De minimumfinanciering is nu bijgesteld naar € 50.000,-. Het resultaat is dat aanvragen sneller kunnen worden beoordeeld. “Bij de aanvragen voor een financiering tussen de € 100.000 en € 2,5 mln moet een investment manager er echt in duiken om tot een goede businesscase te komen. Doorgaans ben je dan 2 à 3 maanden verder voordat je uiteindelijk krediet krijgt”, legt Plante uit. “Om ook hulp te kunnen bieden aan ondernemers met kleinere financieringsbehoeften hebben we nu een eenvoudiger traject opgezet. Het rentetarief staat vast, de aanvraag kan online afgehandeld worden en binnen een paar dagen weet je dan of je geld krijgt.”

Duurzaamheid en maatschappelijke impact

Het fonds hanteert sinds de start een brede definitie van het begrip duurzaamheid. Plante: “Vanaf het begin hebben we gezegd: alles mag, als het maar maatschappelijke impact heeft.” Deze benadering leidde er echter ook toe dat het voor veel ondernemingen niet helemaal duidelijk was waarvoor ze bij het BNG Duurzaamheidsfonds terecht konden. Daarom zijn er nu vijf thema’s in het leven geroepen waarbinnen de aanvragen kunnen worden ingediend. “We zetten in op mobiliteit, leefbaarheid, circulair, energie en sport met als overkoepelende factor duurzaamheid en maatschappelijke impact. We hopen hiermee meer gemeenten en ondernemingen te bereiken zodat we nog meer partijen met groene ambities kunnen ondersteunen.”

Verschil met bank

Het BNG Duurzaamheidsfonds onderscheidt zich door initiatieven te financieren die banken laten liggen. “Een financiering voor een zonnepark kan ook bij een bank aangevraagd worden omdat de business case goed te doorgronden is. Maar omdat wij een heel breed begrip van duurzaamheid hanteren, kunnen wij veel meer projecten oppakken. Kijk maar naar een thema als leefbaarheid”, vertelt Plante. “Wij zijn meer bereid om onze nek uit te steken. Zo financierden wij ook een partij die waterstoflaadpunten bij bedrijven wilde installeren. Een bank zie je dat toch niet zo snel doen. Een ander belangrijk verschil is dat ons fonds geen dwingend commercieel winstoogmerk heeft. “Wij willen kostenneutraal kunnen werken. In tegenstelling tot banken, die financiële rendementsdoelstellingen hebben, moeten wij break-even kunnen draaien. Dit betekent dat het BNG Duurzaamheidsfonds door een positieve bril naar de aanvragen kijkt en met de ondernemers meedenkt.”

Voorwaarden van een succesvolle aanvraag

Een financieringsaanvraag, voor zowel de maatwerklening, als de kleinere ‘standaard’ lening, moet aan een aantal dingen voldoen. Zo financiert het BNG Duurzaamheidsfonds 80 procent en moet 20 procent eigen inbreng zijn. Dit deel kan ook via een bank of ander fonds worden opgehaald. “Zo hebben we ook een project gedeeltelijk met een crowdfunding platform gedaan”, zegt Plante. In beperkte gevallen mag het project een niet-bewezen technologie bevatten, maar de voorkeur wordt gegeven aan bewezen technologieën. En er moet sprake zijn van een robuuste financiële businesscase. “Tot slot kijken we of het project bijdraagt aan de gemeentelijke en provinciale duurzaamheidsdoelstellingen. We vragen niet om een stempel van de gemeente, maar kijken met gezond verstand of een initiatief aansluit.”

Dit artikel is in samenwerking met Duurzaam Bedrijfsleven tot stand gekomen.