Circulair ondernemen: uitdagend maar belonend

Een leven zonder afval. In de wereld van ondernemers met circulaire ambities is iemands afval andermans grondstof. Maar circulair ondernemen is méér dan grondstoffen veiligstellen. Erin Troost en Bas Luiting vertellen over het huidige circulaire ondernemerslandschap, de uitdagingen én wat het ondernemers kan opleveren.

“Met circulair ondernemen kun je je voortbestaan als ondernemer waarborgen”

Een leven zonder afval. In de wereld van ondernemers met circulaire ambities is iemands afval andermans grondstof. Maar circulair ondernemen is méér dan grondstoffen veiligstellen. Erin Troost, programmamanager bij Het Versnellingshuis, en sparringpartner in de nieuwe economie Bas Luiting vertellen over het huidige circulaire ondernemerslandschap, de uitdagingen én wat het ondernemers kan opleveren.

Wat is circulair ondernemen nou eigenlijk?

Erin: “Als je circulair onderneemt, werk je met gesloten kringlopen en hernieuwbare energiebronnen. Alles om zo min mogelijk waarde te verliezen en vanuit de noodzaak dat grondstoffen beperkt zijn. Neem als voorbeeld metaal, dat in veel producten verwerkt is. De beschikbaarheid van die grondstof neemt dus af. Kortom: hoe meer we hergebruiken, hoe langer we er gebruik van kunnen maken.”

Bas: “Circulair ondernemen is niet nieuw, maar wordt wel steeds meer een item in de media. Daardoor merk je dat consumenten ook steeds vaker waarde hechten aan producten die langer meegaan en duurzaam geproduceerd zijn. In productonderzoeken zie je dat terug aan het opnemen van de levensduur en repareerbaarheid.”


Erin Troost, programmamanager bij Het Versnellingshuis

Is onze manier van denken dan veranderd?

Bas: “Niet lang geleden was onze economie gericht op winstmaximalisatie. In de laatste tien jaar zie je een verschuiving van geld als doel naar geld als middel. Dus hoe maak je een zo groot mogelijke impact met zo min mogelijk geld. Juist in die impact zit de winst. Neem in plaats van puur geld verdienen nu eens verspilling tegengaan als doel. Een onderwerp dat steeds belangrijker wordt gevonden, ook door de consument. Als je daar als ondernemer op inspeelt, creëer je uiteindelijk een waarde waarmee je je eigen voortbestaan waarborgt voor een veel langere termijn. Het bedrijf Dopper vecht bijvoorbeeld sinds het begin van hun bestaan tegen plasticvervuiling, door mensen als alternatief een herbruikbaar waterflesje te bieden. Ze wisten de boodschap op grote schaal tussen de oren te krijgen. Die impact was voor hen het doel, de miljoenen verkochte flesjes zijn bijzaak.”

Dus door circulair te ondernemen kun je als ondernemer als het ware ook overleven?

Erin: “Je kunt er een langdurige klantrelatie mee opbouwen. Door wat Bas net zegt, maar ook met producten en diensten as a service, waarmee je iets aanbiedt om het te gebruiken. Philips doet dat bijvoorbeeld met light as a service. Zij bieden retailers licht aan als dienst in plaats van ze de lampen te verkopen.”

Bas: “Op die manier wordt Philips dus gestimuleerd duurzaam te ontwerpen om de klant zo lang mogelijk tevreden houden met het licht dat ze nodig hebben.”


Bas Luiting, sparringpartner in de nieuwe economie

Hoe ondersteunt de overheid ondernemers op het gebied van circulariteit?

Erin: “De Rijksoverheid stelde transitieagenda’s op voor vijf verschillende sectoren. In die agenda’s staat hoe die sectoren circulair kunnen worden in 2050 en welke acties daarvoor nodig zijn. Een transitie is geen kwestie van een besluit nemen en hop, iedereen doet het. Dat gaat met horten en stoten. Het Versnellingshuis Nederland circulair! is een van de instrumenten die ingezet wordt. Wij helpen ondernemers verder met de uitdagingen die zij ervaren op het gebied van circulair ondernemen.”

Wat zijn die uitdagingen?

Erin: “Ondernemers zijn bijvoorbeeld op zoek naar de juiste samenwerkingspartner. Zoals de Candy Converters, die een machinebouwer zochten om een aangepaste shredder te ontwerpen voor hun confetti van snoeppapier. Met matchmaking brengt Het Versnellingshuis deze ondernemers samen. Verder krijgen we vragen over wet- en regelgeving of over hulp bij het vinden van de juiste financiering. Voor dat laatste ontwikkelden we een financieringstool met een selectie van fondsen, regelingen en instellingen waar circulaire ondernemers een streepje voor hebben, zoals bij het BNG Duurzaamheidsfonds waar geld beschikbaar is voor circulaire plannen. Uit de binnenkomende vragen destilleren we veel voorkomende uitdagingen, de zogenaamde rode draden. Die bundelen en publiceren we jaarlijks, samen met mogelijke oplossingen voor circulair ondernemerschap.”

Wat is de gouden tip voor ondernemers die de stap willen zetten naar circulair?

Bas: “Verdiep je, maak tijd vrij en begin gewoon. Zeker als je in tijden van corona niet op tijd hoeft te bezuinigen, is dit hét moment. En bedenk dat er altijd mensen met oplossingen zijn. Maak gebruik van anderen die zich al langer in de materie verdiepen.”

Erin: “Durf te vragen en durf te delen. Als het makkelijk was, deden we het al.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zelf aan de slag?

Ben jij een ondernemer en heb je circulaire ambities? Voor de financiering van je plannen kun je vanaf € 50.000 terecht bij het BNG Duurzaamheidsfonds. Meer weten? Bekijk de mogelijkheden.