Financiering voor projecten met impact: lokaal, sportief en toekomstbestendig

DEEL 2 - de Sportlening

Ook voor sportverenigingen met duurzame ambities is het BNG Duurzaamheidsfonds. Wij maken investeringen in en aan de sportaccommodatie betaalbaar met de Sportlening. Het devies: alles is mogelijk, als het maar maatschappelijke impact heeft. Tijd om een aantal succesverhalen op een rij te zetten. Vandaag Deel 2 - het succes van de Sportlening in beeld.

Ondernemers, verenigingen en andere zakelijke initiatiefnemers kunnen financiering aanvragen voor projecten in de thema’s sport, groene energie, circulaire economie, mobiliteit of leefomgeving. Hiervoor biedt het BNG Duurzaamheidsfonds verschillende soorten leningen voor zowel kleine als grote aanvragen. Verschillende typen leningen, bedoeld om zoveel mogelijk verschillende duurzame initiatieven te ondersteunen. Daarom hieronder een greep uit de succesvolle projecten. Vandaag Deel 2 - de Sportlening.

Sportvereniging V.R.A

Wie: Amsterdamse sportvereniging V.R.A
Wat: Sportlening
Waar: Amsterdam
Waarvoor: (ver)bouwen clubhuis en nieuwe crickethal
Aan het woord: Peter van Gulik, penningmeester

 

Wat was voor jullie de aanleiding om een crickethal te bouwen en het clubhuis te verduurzamen?

“Met de vereniging zijn we ervan overtuigd dat duurzaamheid de toekomst heeft. Dat willen we ook uitdragen met ons clubhuis. Bij het oude gebouw waren de stook- en onderhoudskosten hoog. Dat kon anders, dachten wij. De reden om de crickethal te bouwen is eenvoudig: we willen dat onze prachtige sport 12 maanden per jaar gespeeld kan worden, dus ook indoor. Van oudsher wordt cricket op gras gespeeld. Gezien gras kwetsbaar is in de koudere maanden, is het sportseizoen relatief kort. Je moet niet vergeten dat Nederland dertiende staat op de wereldranglijst voor eendaagse wedstrijden "One Day Cricket". Bij die positie passen faciliteiten die daarop aansluiten.”

Welke duurzame aanpassingen in het gebouw hebben jullie gedaan of staan gepland?

“Dat is een hele lijst. We hebben al het glas vervangen voor tripleglas waardoor het pand goed geïsoleerd is. Daarnaast hebben we isolatie aangebracht in het dak en zijn we aan het kijken of we hetzelfde kunnen doen voor de wanden. Alles om de stookkosten zo laag mogelijk te houden. Verder zijn we aan het verkennen of we in de toekomst een nieuwe warmtesysteem kunnen aanschaffen. En uiteindelijk zijn we van plan om zonnepanelen op het dak te plaatsen.”

 

Hoe kom je als sportvereniging aan financiering voor een zo’n omvangrijk project?

“Bij ons begon dit bij gesprekken met de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) en de gemeente. Deze laatste stelde ons vervolgens voor aan het BNG Duurzaamheidsfonds. SWS helpt sportverenigingen met grote financieringen die niet alleen uit ledengelden betaald kunnen worden. Verenigingen worden natuurlijk grotendeels gerund door vrijwilligers en projecten zijn eigenlijk altijd publieke initiatieven. In deze gevallen komt aanvullende financiering van een partij als het BNG Duurzaamheidsfonds goed tot zijn recht.”

Speelt heel Amsterdam over vijf jaar cricket?

“Aan onze faciliteiten zal het niet liggen! Cricket is een topsport, maar je moet het recreatieve aspect ook niet vergeten. We hebben een prachtige locatie in het Amsterdamse Bos. Met deze aanpassingen kan VRA haar regionale en haar buurtfunctie met "sport als ontmoetingsplaats" verder uitbouwen en verdiepen. Cricket is bij uitstek een diverse sport met veel nationaliteiten en deze interactie is waardevol. Ons pand is duurzaam, maar ook sociale duurzaamheid telt bij ons.”

Meer over VRA lees je op hun projectpagina en op hun eigen website.