Hechte gemeenschap in Rottevalle zorgt voor een duurzaam sportpark

In Rottevalle, een Fries dorpje in de gemeente Smallingerland, vormen de ongeveer 1.300 inwoners een hechte gemeenschap. Dat ze ook goed samenwerken, blijkt wel uit de verduurzaming van sportpark ’t Hagehiem, waar meerdere sportverenigingen gebruik van maken. Niet alleen de bestuursleden, maar ook vele vrijwilligers zetten hun schouders eronder. Aly de Boer, secretaris van het sportpark, vertelt over de aanpak.

Gezamenlijk sportpark

Op sportpark ’t Hagehiem, aan de rand van Rottevalle, wordt getennist en gekorfbald door de leden van de vereniging Wêz Handich en gevoetbald door leden van VV Rottevalle. De sportvelden zijn eigendom van de gemeente, maar het clubgebouw met de kantine, kleedkamers en een bestuurskamer zijn in eigendom en in beheer van Stichting It Hagehiem. De stichting, die tegelijk met de bouw van de accommodatie in 1982 is opgericht, heeft een vijfkoppig bestuur: twee leden per vereniging en een lid namens Dorpsbelang Rottevalle. “In de huidige samenstelling zijn Wietze Lap en ik vanuit de korfbalvereniging resp. de voorzitter en secretaris van het bestuur. Bij een volgende termijn worden deze posities vervuld door bestuursleden van de voetbalvereniging. We hebben het vijfde lid vanuit Dorpsbelang erbij, zodat we bij stemmingen een oneven aantal hebben. Ook treedt dit bestuurslid bij eventuele geschillen op als neutrale partij.” Aly is voor het bestuur van het Dorpsbelang ook de secretaris, wat betekent dat zij bij geschillen een stapje terug doet. “Maar dat is gelukkig nog nooit nodig geweest, de samenwerking gaat altijd heel goed!” Vlakbij het sportpark staat de gemeentelijke sporthal. “Bij grote toernooien maken we over en weer gebruik van elkaars kleedkamers en we hebben een gezamenlijk parkeerterrein.”

De eerste stappen

In 2012 werd de eerste stap richting verduurzaming gezet, met een rapport van adviesbureau Sijperda-Hardy, dat inzicht verschafte in het energieverbruik. De afgelopen jaren zijn veel aanbevelingen uit dit rapport uitgevoerd. De inbreng en wensen van de leden is hierbij erg belangrijk. Aly: “Als stichting voeren wij immers uit voor de beide verenigingen. De korfbalvereniging heeft een aantal jaar op hoog niveau gespeeld. De spelers kwamen dus op clubs door het hele land en dan was het verschil in accommodatie soms wel erg groot. Ons pand is uit 1982 en was echt aan een opknapbeurt toe. De energiekosten waren ook erg hoog. Na de privatisering zijn we hier gelijk mee aan de slag gegaan. Als eerste hebben we de kleedkamers van beide clubs aangepakt. De ruimtes zijn nu goed geïsoleerd en er zijn douches geplaatst met een tijdschakelaar. Ook zijn er zonnecollectoren en twee zonneboilers geplaatst. De voetbalvelden hebben inmiddels led verlichting. Als de verbouwing van de kantine klaar is, komt dit ook bij de tennisbanen en korfbalvelden.” Om alle werkzaamheden in goede banen te leiden, is een bouwcommissie opgericht. Ook hier zijn in het bestuur de beide verenigingen én de stichting vertegenwoordigd. De bouwcommissie bestaat uit vrijwilligers, waaronder Wobbe van Wijk, van beroep project engineer. “Wij noemen hem ook onze bouwpastoor”, vertelt Aly lachend. “We zijn als commissie aan de slag gegaan met de rest van het gebouw”, vertelt Wobbe. “We hebben opnieuw een rapport laten opstellen, dit keer door W2N via Sportstroom. Dit kon kosteloos via een gesubsidieerd begeleidingstraject van NOC*NSF.” Om deze volgende fase van de verduurzaming te kunnen uitvoeren moest er, naast eigen middelen, nog wel EUR 225.000 gefinancierd worden.

Op de foto: Aly de Boer (rechts) en Wobbe van Wijk op sportpark ’t Hagehiem

Gecombineerde financiering

Het bestuur van ’t Hagehiem heeft slim gebruik gemaakt van verschillende financieringsbronnen. De zonnepanelen worden bijvoorbeeld betaald uit de BOSA subsidie. “Aan vreemd vermogen wilden we maximaal EUR 150.000. Sportstroom wees ons op de Sportlening van het BNG Duurzaamheidsfonds.” Deze financiering is verstrekt onder borgstelling van zowel SWS (zie kader) als de gemeente. Aly: “Onze contactpersoon bij het BNG Duurzaamheidsfonds schoot ons te hulp bij het regelen van de gemeentegarantie en heeft rechtstreeks met de gemeente contact genomen om dit in orde te maken.”

Toen nog dat laatste stuk van EUR 75.000. Daar kwam het “Iepen Mienskipsfûns” op het vizier. Dit fonds van de provincie Fryslân verstrekt subsidies tot maximaal EUR 75.000 voor maatschappelijke initiatieven. Hiervoor moest ’t Hagehiem de strijd aan met vijf andere gegadigden. “In andere jaren werden partijen uitgenodigd om te komen pitchen, maar in de coronatijd kon dit niet. We hebben een video (zie onderaan dit artikel) laten maken door een jonge videomaker hier uit het dorp. En deze heeft de provincie overtuigd. We kregen de subsidie en konden door!”

Bouwen met een klein team in coronatijd

’t Hagehiem kon weer aan de slag. Maar ja, corona... Ondanks dat de clubs het ledenaantal stabiel hebben weten te houden, merkten ze natuurlijk wel dat de inkomsten in de kantine weg vielen. Inkomsten die ze ook hard nodig hadden voor de bekostiging van de verbouwing. Aly:“We hebben toen onze voorraad bier en fris verkocht aan onze leden. Die konden het in tijdslots op de club komen ophalen. Het snoep en dergelijke hebben we naar de voedselbank gebracht. We hebben wat overheidssteun gehad en de kantine is weer open, maar we proberen de gemiste inkomsten in te halen met het organiseren van extra activiteiten, zoals een galafeest.”

Om de verbouwing niet stil te laten vallen is met een compact team gestart dat is begonnen met onder meer de isolatie van de kantine: in de vloer, het dak en overal HR+++ glas. Ook zijn er nieuwe toiletblokken geplaatst. De keuken krijgt energiezuinige apparatuur en wordt klaar gemaakt om straks helemaal van het gas af te gaan. Bij de aanleg van de nieuwe vloer wordt voorgesorteerd op de komst van een warmtepomp. Daarnaast krijgt het clubhuis er wat ruimte bij, waar de nieuwe bestuurskamer zal komen. “Bij de sloop kijken we goed welke materialen we weer opnieuw kunnen gebruiken”, zegt Wobbe.

Eindsprint

Nu het park weer helemaal open is en er geen 1,5 meter regel meer geldt, komt ook een versnelling in de verbouwing. “We gaan nu meer hulp van vrijwilligers inschakelen. De grote klussen staan nu op het programma, zoals bijvoorbeeld de grond uitgraven voor de uitbouw van de bestuurskamer. Hiervoor gaan de teams van de club aan de slag. Hiervoor is een rooster van werkzaamheden gemaakt. Zo wordt intekenen heel makkelijk en kan iedereen meteen aan het werk”, vertelt Aly. “Onze bestuurstermijn zat er dit jaar op, maar we hebben met elkaar afgesproken om de huidige samenstelling aan te houden tot na afronding van de verbouwing. We streven er naar om in het voorjaar van 2023 helemaal klaar te zijn. Dan viert ook de voetbalvereniging haar 50-jarige bestaan, dus groot feest!”

Deze pitchvideo voor de subsidie aanvraag van het Iepen Mienskipsfûns is gemaakt door Sierd de Boer jr. van Lost Buildings.

 

Dit artikel is eerder verschenen op Duurzame Sportsector van Kenniscentrum Sport & Bewegen