Hoi Voorzitter! Erik Hertroys van ATC Kadoelen

''Ik ben zeer trots op wat wij met het huidige bestuur en overige vrijwilligers hebben kunnen bereiken: vanuit een uitzichtloze situatie naar een prachtig duurzaam park met dito clubhuis!'' Mooie woorden van een trotse voorzitter. ''Dankzij het BNG Duurzaamheidsfonds kan ATC Kadoelen een toekomstbestendige club zijn waar mensen veilig kunnen sporten.'' Lees het hele verhaal van Erik Hertroys, voorzitter van ATC Kadoelen.

Naam: Erik Hertroys

Functie: Voorzitter

Vereniging: ATC Kadoelen

Lid: vanaf 1988

1. Wie ben je?

Ik ben Erik Hertroys. Geboren en getogen in Amsterdam. Na te hebben gewerkt als kunstschilder en activiteitenbegeleider verstandelijk gehandicapten heb ik momenteel geen betaald werk meer. Ik besteed mijn tijd aan verenigingswerk als voorzitter van ATC Kadoelen, aan kunst schilderen, als rondleider (vrijwillig) in Artis en heb momenteel een nieuwe relatie sinds 1 ½ jaar.

2. Welk project heeft het fonds gefinancierd?

Het fonds heeft ons nieuwe in aanbouw zijnde clubhuis gefinancierd. Naast modern wordt dat ook duurzaam met zonnepanelen, een warmtepomp en warmte terugwin-installatie. Dankzij het BNG Duurzaamheidsfonds kan ATC Kadoelen een toekomstbestendige club zijn waar mensen veilig kunnen sporten.

De gemeente Amsterdam legt momenteel 8 nieuwe tennisbanen aan die toegevoegd worden aan 4 bestaande banen. Daarvan zijn 3 z.g. ‘all weather’ banen, die het gehele jaar bespeelbaar zijn en waarvan er al 3 aanwezig waren. De overige banen zijn speciale gravelbanen ‘op afschot’, deze zijn na neerslag snel weer bespeelbaar. Ook is er nog één gewone gravelbaan. Van de 12 banen zijn er 11 verlicht met led verlichting. Deze banen zullen door de vereniging gepacht worden.

3. Hoe verliep het financieringsproces?

ATC Kadoelen bestaat sinds 1982 en was oorspronkelijk een zeer bloeiende vereniging waar leden recreatief konden spelen, meedoen aan competities en toernooien en tennisles nemen. In 2010 droeg de gemeente Amsterdam het sportpark aan een particuliere ondernemer over. Deze liet het park verloederen, wat de vereniging veel leden kostte. Sinds de gemeente het park in 2016 weer overnam en het clubbestuur met nieuwe plannen kwam, lacht de toekomst de club weer toe.

Aangezien wij in eerste instantie uit een vrij geslagen positie moesten komen en onze plannen veelomvattend waren, en dus veel geld kostten, kostte de realisering veel tijd. Met vereende krachten, KNLTB vertegenwoordigers, gemeente Amsterdam geldverstrekkers BNG Duurzaamheidsfonds, AMRO Bank, Rabobank en SWS en last but not least de mensen van de club zelf zijn wij nu in deze zeer positieve situatie beland.

4. Waar ben je trots op?

Ik ben zeer trots op wat wij met het huidige bestuur en overige vrijwilligers hebben kunnen bereiken: vanuit een uitzichtloze situatie naar een prachtig duurzaam park met dito clubhuis!

5. Welke plannen voor de toekomst heb je nog?

Nu is het zaak om de vereniging uit te bouwen tot een ontmoetingsplaats, waar iedereen lekker zijn of haar balletje kan slaan met in het achterhoofd dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, zonder een stempel op de omgeving. We kunnen voorlopig qua ledental weer doorgroeien waarbij vooral gedacht word aan meer jeugd en jong volwassenen zodat deze ook in de gelegenheid zijn om kennis te maken met de mooie tennissport maar ook het verenigingsleven wat m.i. enigszins uit het oog verloren is.

Lees meer over ATC Kadoelen bij initiatieven.