Vijf vragen over het BNG Duurzaamheidsfonds

Bedrijven, verenigingen en stichtingen met een duurzaam plan kunnen een financiering aanvragen bij het BNG Duurzaamheidsfonds. “Het fonds is speciaal bedoeld voor duurzaamheidsinitiatieven die niet van de grond komen omdat de financiering bij een reguliere bank niet rond komt”, legt fondsmanager Heleen Plante van SVn uit.

Bedrijven, verenigingen en stichtingen met een duurzaam plan kunnen een financiering aanvragen bij het BNG Duurzaamheidsfonds. “Het fonds is speciaal bedoeld voor duurzaamheidsinitiatieven die niet van de grond komen omdat de financiering bij een reguliere bank niet rond komt”, legt fondsmanager Heleen Plante van SVn uit.

1. Voor wie is het fonds bedoeld? 

“Voor elk bedrijf met een verduurzamingsidee! Het fonds verstrekt zakelijke leningen, dus als particulier kunt u geen lening aanvragen, bedrijven, verenigingen, scholen, ziekenhuizen en stichtingen wel. We zien dat er steeds meer behoefte is aan financiering van duurzame projecten van middelgrote omvang op lokaal niveau. Het BNG Duurzaamheidsfonds wil hierin voorzien.”

2. Voor welke duurzame plannen kunnen bedrijven een lening aanvragen? 

“Dat is heel breed. Het fonds richt zich zowel op verduurzaming van het milieu, bijvoorbeeld via duurzame energieopwekking en energiebesparende maatregelen, als op initiatieven die bijdragen aan verduurzaming op sociaal-cultureel vlak. Het project moet bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van een gemeente of provincie. Twijfelt u of uw project binnen deze voorwaarden valt? Neem dan contact op met het BNG Duurzaamheidsfonds.”

3. Hoeveel kan ik lenen? 

“Het fonds verstrekt zakelijke kredieten met een omvang van € 100.000,- tot € 2.500.000,-. De looptijd van de lening is maximaal 15 jaar. De lening bedraagt maximaal 80% van de totale investering die nodig is voor de uitvoering van het project. De overige 20% van de investering moet zelf worden ingebracht of via een andere financier worden aangetrokken.”

4. Hoeveel geld is er beschikbaar? 

“BNG Bank heeft initieel een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar gesteld, met de intentie om dit de komende jaren te laten groeien tot € 25 miljoen.”

5. Hoe vraag ik een lening aan?

“Onder het kopje Leningen leest u wat u nodig heeft voor de betreffende lening en hoe het in z’n werk gaat. Wilt u een lening aanvragen? Neem dan contact met ons op. Als de aanvraag binnen is, gaan we met u om tafel om de aanvraag te bespreken en toetsen we of u in aanmerking komt voor een lening vanuit het BNG Duurzaamheidsfonds.”