Weer 4 gemeenten verder geholpen bij hun verduurzamingsopgave

Sinds de start van het BNG Duurzaamheidsfonds in februari 2018 staat de teller op zeven gefinancierde projecten. Recent werd de financiering aan een onderwijsorganisatie in Poeldijk, VvE in Schoorl en twee energiecoöperaties in Zeewolde en Wijk bij Duurstede goedgekeurd.

Sinds de start van het BNG Duurzaamheidsfonds in februari 2018 staat de teller op zeven gefinancierde projecten. Recent werd de financiering aan een onderwijsorganisatie in Poeldijk, VvE in Schoorl en twee energiecoöperaties in Zeewolde en Wijk bij Duurstede goedgekeurd. Toevalligerwijs hebben de vier nieuwe initiatieven die financiering kregen van het fonds alle vier met zonne-energie te maken. Dankzij een lening van het fonds kunnen zij hun duurzame plannen waarmaken.

Onderwijsorganisatie Poeldijk

In Poeldijk plaatst de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO) dynamische ledverlichting en legt zonnesystemen aan bij basisscholen De Zeester, ’t Startblok en Bernadette. Dat past goed bij de uitgangspunten om als grootste basisonderwijsorganisatie in de gemeente Westland toonaangevend te zijn in het onderwijs in die regio. En om op het gebied van duurzaamheid het goede voorbeeld te geven. De keuzes die ze maken in de continue zoektocht naar energiebesparende maatregelen dragen bij aan de ontwikkeling van hun leerlingen tot verantwoorde burgers.

Energiecoöperatie Zeewolde

Coöperatieve Vereniging ZeewoldeZon U.A. plaatst zonnepanelen op het dak van appartementencomplex Buitendijk, beschikbaar gesteld door woningcorporatie Woonpalet. En dat is niet de eerste keer: in augustus 2018 werden al 480 panelen op het complex aangesloten op het net. Het initiatief is onderdeel van een groot duurzaamheidsproject in de gemeente Zeewolde.

Energiecoöperatie Wijk bij Duurstede

De EigenWijkse Zon Coöperatie U.A. installeert in Wijk bij Duurstede een collectieve zonne-energie-installatie met 1.350 zonnepanelen op een aantal daken van Sportpark Mariënhoeve. Het is het tweede deel van een groter project. In de zomer van 2018 werden al 480 zonnepanelen op het dak van de judohal gelegd. Alle opgewekte stroom wordt teruggeleverd aan het net. Met hun projecten wil de coöperatie een duurzame en coöperatieve energietransitie in het gebied bevorderen.

VvE Schoorl

Vereniging van Eigenaars De Sanderij in Schoorl realiseert de aanleg van zonnesystemen op het dak van hun levensloopbestendige en luxe appartementencomplex. Naast de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen van de provincie Noord-Holland zorgt het project ook voor een aandeel in een toekomstbestendige, energieneutralere samenleving.