Hoi voorzitter! Arjen de Vries van WSV Blinckvliet

Arjen is al 30 jaar lid van watersportvereniging Blinckvliet en is trots op de enorme inzet van vrijwilligers van de vereniging. Alle leden waren zonder aarzeling bereid om daartoe medewerking te geven aan tijdelijke nieuwe ligplaatsen wat soms wel even het 'stapelen' van schepen betekende.

Naam: Arjen de Vries

Functie: Voorzitter

Vereniging: WSV Blinckvliet

Lid: sinds 1990

1. Wie ben je?

Ik ben Arjen de Vries, lid van Blinckvliet sinds 1990 en daarna 19 jaar bestuurslid. Nu per 2019 (weer) benoemd tot voorzitter. Inmiddels geniet ik na 47 jaar werkzaam te zijn geweest van mijn pensioen. Samen met mijn vrouw en vrienden hebben we een mooi zeilschip, Dehler 37 CWS waarmee we varen in Nederland, maar ook Duitse Wadden, Engelse en Belgische kust zijn inmiddels met een bezoek vereerd.

2. Welk project heeft het fonds gefinancierd?

Het project waarvoor we financiering hebben aangevraagd betreft de z.g. midlife-renovatie van de haven. Na bijna 50 jaar zijn veel zaken aan vervanging/verbetering toe, zoals het uitdiepen van de haven en verbreden van de ligplaatsen (de schepen zijn de afgelopen decennia breder en dieper geworden), het vervangen van steigers en meerpalen door meer duurzame varianten en de verduurzaming van het clubgebouw staat ook op de rol.

3. Hoe verliep het financieringsproces?

De voorbereiding en besluitvorming was complex, mede vanwege gewijzigde regelgeving op het gebied van het baggeren. Dat leidde tot verwachte meerkosten. Deels kon dat worden gefinancierd met eigen geld (de haven is verenigingseigendom) maar de omvang van de investeringen in relatie tot de huidige liquiditeit dwingt ons tot aanvullende financiering. Die kon via BNG op aantrekkelijke wijze worden verkregen, mede dankzij de garantstelling van SWS en aanvullend een garantie van de gemeente Nissewaard. Gelukkig konden we daarbij rekenen op een unanieme instemming van de leden.

4. Waar ben je trots op?

Waar ik trots op ben is het feit dat we in dit project een enorme positieve ondersteuning hebben gekregen vanuit SWS, de gemeente en het BNG Duurzaamheidsfonds die werkelijk hebben meegedacht. Waar ik ook trots op ben dat al deze werkzaamheden financieel binnen de pas zijn gebleven, vooral ook door de enorme inzet van vrijwilligers die soms dagelijks op de haven waren om werkzaamheden in eigen beheer te kunnen verrichten, zoals het ontkoppelen van de bestaande steigers en uiteindelijk ook weer opnieuw plaatsen hiervan. Alle leden waren zonder aarzeling bereid om daartoe medewerking te geven aan tijdelijke nieuwe ligplaatsen wat soms wel even het 'stapelen' van schepen betekende.

5. Welke plannen voor de toekomst heb je nog?

Onze plannen voor de toekomst zijn helder: Een toekomstbestendige jachthaven met goede voorzieningen die mogelijkheden biedt om de watersport in de prachtige Zuid-Hollandse en Zeeuwse Deltawateren een extra impuls te geven.

Lees meer over WSV Blinckvliet bij initiatieven.