4 uitdagingen én oplossingen bij het uitbreiden van laadinfrastructuur voor elektrische auto’s

Elektrisch rijden neemt een vlucht met steeds betaalbaardere modellen. Dat is goed nieuws, want vanaf 2030 mogen er volgens het Klimaatakkoord alleen nog emissievrije auto’s verkocht worden. Er rijden tegen die tijd naar schatting 1,9 miljoen elektrische auto’s in Nederland. Het aantal laadpunten blijf echter sterk achter. Waar moeten al die auto’s straks opladen? Vier uitdagingen én oplossingen.

Elektrisch rijden neemt een vlucht met steeds betaalbaardere modellen. Dat is goed nieuws, want vanaf 2030 mogen er volgens het Klimaatakkoord alleen nog emissievrije auto’s verkocht worden. Er rijden tegen die tijd naar schatting 1,9 miljoen elektrische auto’s in Nederland. Het aantal laadpunten blijf echter sterk achter. Waar moeten al die auto’s straks opladen? Vier uitdagingen én oplossingen.

Uitdaging 1: ruimtelijke inpassing van (publieke) laadpunten

Op gemeentelijke inspraakavonden voor bewoners vinden mensen elektrisch vervoer fantastisch, maar ze willen liever geen laadpunt voor de deur. Met als argument dat het ten koste gaat van toch al schaarse parkeerruimte. Gemeenten behandelen aanvragen nu vaak individueel, maar om stappen te maken, kun je het beter grootser aanvliegen.

Hoe kunnen we dat mogelijk oplossen?

Laadpalenexploitant PARKnCHARGE doet gemeenten op data gebaseerde voorstellen voor meerdere laadpalen op strategische plekken. Met deze data over onder meer inkomen, autobezit, parkeergarages en private parkeerplaatsen kunnen gemeenten hun laadpaalbeleid doelgerichter aanpakken en efficiënter uitrollen.

 

Uitdaging 2: bewustwording bij gemeenten

Gemeenten denken dat ze met enkele tientallen of honderden laadpunten klaar zijn. Ze zijn zich nog onvoldoende bewust van wat elektrisch rijden voor hen betekent en wat de toekomstige opgave is. In grotere steden zijn op korte termijn duizenden laadpalen nodig om de ambitie voor 2030 te halen, maar realisatie daarvan is nu nog ver weg.

Wat kunnen we hieraan doen?

In plaats van dat gemeenten veel tijd kwijt zijn aan de voorbereiding voor regionaal grote aanbestedingen is het belangrijker om alle executiekracht te bundelen. Dus de opgave niet bij één laadpalenexploitant neerleggen, maar juist gezamenlijk optrekken in een zogenaamd open markt-model.

 

Uitdaging 3: verzwaring van het netwerk

Veel elektrische auto’s worden aan het einde van de dag ingeplugd, tegelijkertijd wordt er gekookt op de elektrische kookplaat en draaien we een wasje. Dat zijn hedendaagse scenario’s die zich in rap tempo verder uitbreiden. Om dat allemaal tegelijk te blijven faciliteren, zijn enorme netverzwaringen nodig. Elektrische auto’s gebruiken immers veel vermogen en netwerken zijn daar niet op ingericht.

Is daar een oplossing voor?

Wat bij netbeheerders vooral stagneert, is de duur van een aanvraag. Die loopt bijna een half jaar, terwijl de plaatsing en aansluiting van een laadpaal volgens PARKnCHARGE slechts een halve dag kost. Daar is dus winst te behalen. Naast netverzwaring moet er ook ingezet worden op slimmer opladen. De huidige netaansluiting heeft vaak niet de capaciteit om al die elektrische auto’s op het gewenste moment tegelijk op te laden. Een slimme oplossing die hieraan zou kunnen bijdragen is het modulaire batterijsysteem Power Cube van iwell, die dit capaciteitsprobleem snel en voordelig oplost. De Power Cube bewaart jouw duurzaam opgewekte energie voor het laden van elektrische auto’s.

Uitdaging 4: financiering van laadinfrastructuur

Laadinfrastructuur aanleggen vereist grote voorinvesteringen die banken vaak niet willen financieren. De grootschalige uitrol van elektrisch rijden is pas een paar jaar geleden ingezet. Daarom kunnen charge point operators – vergelijkbaar met benzinestations maar dan voor stroom – hun businessmodellen alleen maar baseren op prognoses. Dat elektrisch rijden groeit, is een verwachting. Zonder zekerheid verstrekken traditionele banken echter geen geld.

Daar hebben wij een oplossing voor!

Het BNG Duurzaamheidsfonds verstrekt leningen aan zakelijke initiatieven die voor financiering niet bij een reguliere bank terechtkunnen. Het is de bedoeling dat de markt dit uiteindelijk wel overneemt. Op het gebied van laadinfrastructuur is dit hoognodig, want als we de aantallen uit het Klimaatakkoord willen halen, hadden we gisteren al moeten beginnen met opschalen.

Lees meer over PARKnCHARGE of Iwell.