Deel 2 - Duurzaamheid voor iedereen, ook voor mensen met een kleinere beurs

Verduurzaming binnen gemeenten, zonder inzet eigen middelen.

De rol van kleine initiatieven mag niet worden onderschat in de hele energietransitie en klimaatdoelstellingen. Want heel veel kleine initiatieven zijn samen ook verantwoordelijk voor een flink aandeel in de reductie van de CO2-uitstoot. Het BNG Duurzaamheidsfonds denkt graag mee met de gemeente en ondernemers, zodat goede initiatieven wel van de grond komen.

DRIELUIK - Verduurzaming binnen gemeenten zonder inzet eigen middelen

De rol van kleine initiatieven mag niet worden onderschat in de hele energietransitie en klimaatdoelstellingen. Want heel veel kleine initiatieven zijn samen ook verantwoordelijk voor een flink aandeel in de reductie van de CO2-uitstoot. Het BNG Duurzaamheidsfonds denkt graag mee met de gemeente en ondernemers, zodat goede initiatieven wel van de grond komen. Bij het burgerinitiatief Vinkenbuurt Stroomt in Ommen en de duurzame verbouwing van voetbalvereniging SV De Meer in Amsterdam is dat goed gelukt.

Zonnepark in Ommen

De gemeente Ommen is een gemeente die lokale initiatieven attendeert op de mogelijkheden om hun projecten te financieren. Dat zegt Jan Webbink, coördinator Beleid en Ontwikkeling. De gemeente Ommen ziet graag dat er lokale initiatieven rond duurzame energie en het klimaat ontstaan en wil die graag ondersteunen. Deze plaatselijke zakelijke initiatieven zijn onmisbaar om het streven van een energieneutrale gemeente in 2050 te halen. “Als lokale overheid nemen wij uiteraard zelf allerlei initiatieven. Maar we vinden het belangrijk om initiatieven die vanuit ondernemers of burgers komen ook van de grond te krijgen.”

Dankzij het BNG Duurzaamheidsfonds kunnen ook mensen met een kleinere beurs hun steentje bijdragen aan duurzaamheid.

Een project in Ommen dat dankzij een lening van het BNG Duurzaamheidsfonds mogelijk wordt gemaakt is Vinkenbuurt Stroomt. Dit is een initiatief van een groep bewoners van het buurtschap Vinkenbuurt, die een energiecoöperatie hebben opgericht. Ze willen met behulp van zonnepanelen duurzame energie opwekken. Op die manier probeert het buurtschap energieneutraal te worden. Een randvoorwaarde is dat het zonnepark niet ten koste mag gaan van een stuk landbouwgrond of van een stuk natuurgebied. Dat kan dankzij de welwillende medewerking van een agrariër met een grote veestapel. Die stemt ermee in dat de zonnepanelen op zijn stallen worden gelegd. Voorlopig gaat het om 2.200 zonnepanelen.

Energiecoöperatie

Het BNG Duurzaamheidsfonds verstrekt een lening aan de energiecoöperatie voor de deelnemers. Deze lening wordt in de loop der jaren terugbetaald uit de opbrengst van de zonnepanelen. Als de lening afgelost is, gaat de volledige opbrengst van de zonnepanelen naar de deelnemers.

Zonder lening uit het BNG Duurzaamheidsfonds was het project Vinkenbuurt Stroomt niet doorgegaan.

Duurzaamheid voor iedereen

Jan Webbink is blij dat het project Vinkenbuurt Stroomt definitief doorgaat. Hij vindt het belangrijk dat dit project zo is opgezet dat duurzaamheid niet beperkt blijft voor mensen met veel geld. “Duurzaamheid kun je alleen bereiken als iedereen daar zijn eigen steentje aan kan bijdragen, dus ook de mensen met een kleinere beurs. Dat is bij dit project mogelijk gemaakt door het BNG Duurzaamheidsfonds.” De gemeente zal niet aarzelen om het BNG Duurzaamheidsfonds ook bij andere initiatieven onder de aandacht te brengen.

Verduurzaming clubgebouw in Amsterdam

Voetbalvereniging SV De Meer in Amsterdam heeft met de Sportlening vanuit het BNG Duurzaamheidsfonds hun accommodatie energiezuiniger en duurzamer gemaakt. Deze voetbalvereniging is halverwege 2019 gestart met een verbouwing van het clubhuis. Dat was nodig omdat de kleedkamers niet meer voldeden aan de moderne eisen. Ze waren te klein en ook het aantal kleedkamers was onvoldoende. Door een deel van het bestaande gebouw te renoveren en er een verdieping bij te bouwen heeft SV De Meer nu weer een gebouw waarmee de club in sportief opzicht jaren vooruit kan.

Extra isolatiemateriaal

De lening van het BNG Duurzaamheidsfonds is gebruikt voor een aantal energiebesparende maatregelen. Ten eerste is het gebouw voorzien van extra isolatiemateriaal. Bij de installaties is gekozen voor een energiezuinige cv-ketel en een energie- en waterbesparende installatie om te douchen. Bij de aanleg van de elektrische installatie is speciale aandacht besteed aan een laag energieverbruik. Alle verlichting in het gebouw is bijvoorbeeld LED.

Door de samenwerking met SWS gaat de gemeente rechtstreeks doorverwijzen naar het BNG Duurzaamheidsfonds.

Samen met SWS

De gemeente Amsterdam is recent een samenwerking aangegaan met Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Dat is een organisatie die – afhankelijk van de hoogte van het te lenen bedrag – zelfstandig of samen met de gemeente een garantstelling afgeeft voor leningen aan sportverenigingen. Het BNG Duurzaamheidsfonds is één van de partners van Stichting Waarborgfonds Sport.

Stimulans voor verduurzaming van sportaccommodaties

De samenwerking van de gemeente met SWS maakt het voor alle partijen gemakkelijker om een verbouwing te financieren. Amsterdamse sportverenigingen hoeven niet meer zelf op zoek naar een kredietverstrekker, maar ze kunnen bij SWS terecht. Daardoor is de kans dat een verbouwing inclusief verduurzamingsslag niet doorgaat omdat de financiering niet rond te krijgen is, een stuk kleiner geworden. De samenwerking met SWS is dus indirect ook een stimulans voor de verduurzaming van sportaccommodaties.

Garantie voor succes

Voor kredietverstrekkers, zoals het BNG Duurzaamheidsfonds, betekent de samenwerking van de gemeente Amsterdam met SWS een administratieve lastenverlichting. Als SWS een akkoord geeft op een lening geeft dat voldoende garanties. “Als gemeente Amsterdam verwezen wij nog niet door naar het BNG Duurzaamheidsfonds. Doordat we nu actief samenwerken met Stichting Waarborgfonds Sport doen we dat vanaf nu wel.”

In deze serie

In dit drieluik duiken we met dit eerste deel in het nut en de noodzaak van het BNG Duurzaamheidsfonds. Waarbij draagvlak cruciaal is en het gat wordt gevuld daar waar de markt faalt. In het tweede deel staan twee mooie voorbeeldprojecten centraal die dankzij het BNG Duurzaamheidsfonds financieel haalbaar en uitvoerbaar zijn geworden. We sluiten dit drieluik af met drie argumenten voor gemeenten om ondernemers en initiatiefnemers van maatschappelijke duurzame projecten te wijzen op het BNG Duurzaamheidsfonds.