Wat is leefbaarheid?

Daag ons uit!

Een van onze focusthema's is leefbaarheid. Maar wat verstaan we zelf eigenlijk onder leefbaarheid? We leggen het graag uit en dagen jou direct uit! Heb je een mooi initiatief, idee of project dat bijdraagt aan een positieve leefbaarheid in jouw omgeving? Laat het ons horen!

Daag ons uit!

Iedereen heeft een eigen definitie van leefomgeving en leefbaarheid. Voor de een is dat een aantrekkelijke woonomgeving, voor de ander een plek om veilig te kunnen recreëren. Het is dus niet zo gek dat we bij het BNG Duurzaamheidsfonds wel eens vragen krijgen over welke projecten er onder het thema leefbaarheid vallen. En ook voor ons is het begrip niet in beton gegoten…

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert duurzame projecten met de focus op vijf thema’s: sport, energie, circulair, mobiliteit en leefomgeving. Projecten die onder leefomgeving of leefbaarheid vallen, hoeven niet alleen maar tot dát thema te behoren. Ze kunnen ook raakvlakken hebben met andere thema’s. Zo past elektrisch vervoer bij zowel energie als mobiliteit, maar het verbetert ook de leefbaarheid in bijvoorbeeld steden door uitlaatgassen terug te dringen.

Goed projectvoorbeeld van leefbaarheid

Een goed voorbeeld van leefbaarheid vinden we het project van Stichting Natuurhus. Met een financiering van het BNG Duurzaamheidsfonds bouwen zij een duurzaam paviljoen, dat een onderkomen wordt voor onder meer de activiteiten van zes verenigingen. Zo vindt er natuur- en milieueducatie plaats en is het paviljoen het startpunt van wandel- en fietstochten, wat bijdraagt aan een gezonde levensstijl. Er ontstaat een sociale en maatschappelijke cohesie die zorgt voor een prettige leefbaarheid in de omgeving.

Dit vinden we ook leefbaarheid

Ook bewustwordingsprogramma’s voor leerlingen, zoals bij de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs, vinden we leefbaarheid. Bij deze onderwijsorganisatie worden zonnepanelen en ledverlichting geplaatst, en moet een kennisoverdracht zorgen voor een duurzame(re) levensstijl onder leerlingen. Een flat waarbij het fonds balkonreparaties financiert is vanuit oogpunt van veiligheid óók leefbaarheid. En van initiatieven die bijvoorbeeld voedselverspilling en gebruik van plastic terugdringen, afval scheiden en recyclen, of vervuiling en broeikaseffecten voorkomen, vinden we dat ook. Kortom: leefbaarheid is een breed begrip.

Project moet maatschappelijk én financieel rendabel zijn

Hoewel veel initiatieven zich dus onder leefbaarheid kunnen scharen, moeten ze wel een rendabele businesscase hebben met voldoende draagkracht voor financiering. Oftewel: maatschappelijk rendement alléén is niet voldoende. Het moet samengaan met financieel rendement. Dat dit kan, bewijzen de initiatieven die het BNG Duurzaamheidsfonds in samenwerking met gemeenten al gefinancierd heeft.

Oproep: daag het fonds uit

Nu we hebben uitgelegd wat we onder leefbaarheid verstaan, vragen we ondernemers, zakelijke initiatiefnemers en verenigingen om ons uit te dagen met projectaanvragen die (ook) onder het thema leefbaarheid vallen. Heb je een goed en duurzaam idee? Laat het hier horen.